Satış Yönetiminde Verimlilik ve Karlılık Yaratan Analizler

 İş Modelleri Eğitimi

 

 • İşletmelerin karlılığını etkileyen temel faktörler ve satış verimliliği ilişkisi.
 • Satışta hedef belirleme ve planlama.
 • Satışta hedef-gerçekleşen analizi ve iş planı oluşturma.
 • Satışta büyüme ve trend analizleri ile performans ölçümleme.
 • Hedef Pazar seçimi ve seçilen pazarlarda etkinlik analizi.
 • Coğrafi alan analizleri ile mevcut Pazar ve yeni Pazar stratejilerinin oluşturulması.
 • İç piyasa ve yurt dışı piyasada rekabet ve Pazar analizleri ile önceliklendirme ve konumlanma stratejileri.
 • Satış kanalı analizleri ile kanaldaki oyuncuların (bayi, toptancı, distribütör, perakendeci vb.) verimliliğinin ölçümlenmesi ve kanal stratejilerinin değerlendirilmesi.
 • Ürün satış analizleri ile yeni ürün, ürün çeşitliliği ve ürün terk kararlarının oluşturulması.
 • Satış temsilcisinin verimliliğinin ölçümlenmesi ve satıcı bazında maliyet, satış ve karlılık analizleri ile satış performansının değerlendirilmesi.
 • Satış temsilcilerinin günlük faaliyetlerinin planlanması ve verimliliklerinin ölçümlenmesi.
 • Satış verimliliği için doğru sayıda satış ekibi oluşturma ve satış ekiplerinin sayısının belirlenmesi.
 • Satış koşullarının verimliliğinin ölçümlenmesi ve ortalama vade analizi.
 • Satışta risk yönetimi için vadeli ve peşin satışların analizi, şahsi çek, müşteri çeki analizi, açık hesap analizi ve toplam risk, ciro oranı analizleri.
 • Satış sonuçlarının işletmenin mali tablolarına etkisi ve satışta karlılık yaratan stratejilerin oluşturulması.
 • Satışta veri analizi ve raporlama teknikleri.

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

*Yönetim

 

 

Eğitimin Amacı :

Yoğun geçen günlük satış faaliyetlerinin, belirli zaman dilimleri içinde gerçekleşen sonuçlarının değerlendirilmesi ve analiz edilmesi önemli bir sorundur. Sahada yeni bir strateji geliştirebilmek, doğru ürün, doğru fiyat, doğru kanal ilişkilerini ölçümleyebilmek doğru analiz yöntemleri ile mümkündür. Eğitim; satış sonuçlarının kritik başarı faktörlerine göre incelenmesini, analiz edilmesini ve elde edilen sonuçlardan stratejik eylem ve iş planlarının oluşturulmasını hedeflemektedir.

 

Konuşmacı : Bülent BAŞAR

Tarihi/Günü : 27 Eylül 2017 * Çarşamba

Saati : 10:00 – 17:30

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu 

Başvuru : Online Başvuru Formu   

NOT: Bu eğitim 35 Kişi ile sınırlı olup, başvurular on-line başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.