Satış Yöneticileri için Finansal Uygulamalar

 

 • İşletmelerin karlılığını etkileyen temel faktörler ve satış verimliliği ilişkisi.
 • Satışta hedef belirleme ve planlama.
 • Satışta hedef gerçekleşen analizi ve iş planı oluşturma.
 • Satışta büyüme ve trend analizleri ile performans ölçümleme.
 • Hedef Pazar seçimi ve seçilen pazarlarda etkinlik analizi.
 • Coğrafi alan analizleri ile mevcut Pazar ve yeni Pazar stratejilerinin oluşturulması.
 • İç piyasa ve yurt dışı piyasada rekabet ve Pazar analizleri ile önceliklendirme ve
 • konumlanma stratejileri.
 • Satış kanalı analizleri ile kanaldaki oyuncuların(bayi, toptancı, distribütör,perakendeci vb.) verimliliğinin ölçümlenmesi ve kanal stratejilerinin değerlendirilmesi.
 • Ürün satış analizleri ile yeni ürün, ürün çeşitliliği ve ürün terk kararlarının oluşturulması.
 • Satış temsilcisinin verimliliğinin ölçümlenmesi ve satıcı bazında maliyet, satış ve karlılık analizleri ile satış performansının değerlendirilmesi.
 • Satış temsilcilerinin günlük faaliyetlerinin planlanması ve verimliliklerinin ölçümlenmesi.
 • Satış verimliliği için doğru sayıda satış ekibi oluşturma ve satış ekiplerinin sayısının belirlenmesi.
 • Satış koşullarının verimliliğinin ölçümlenmesi ve ortalama vade analizi.
 • Satışta risk yönetimi için vadeli ve peşin satışların analizi, şahsi çek – müşteri çeki analizi, açık hesap analizi ve toplam risk / ciro oranı analizi.
 • Satışta karlılık analizi için, satış sonuçlarının işletmenin mali tablolarına etkisini ölçme ve stratejik planlar oluşturma.
 • Satışta veri analizi ve raporlama teknikleri.
 

Eğitimci : Bülent BAŞAR

Tarihi/Günü : 13 Ağustos 2015 Perşembe

Süresi/Saati: 1 Gün (09:30 - 17:00)

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Raşit Güntaş Konferans Salonu

 

Başvuru : Online Başvuru Formu