Reklam Stratejileri Geliştirme ve Yönetme Eğitimi

*Reklamın Tanıtımı ve Kapsamı

*Reklamda Değişim ve Alternatif Mecralar

*Tüketicinin Aktif Sadakati

*Reklamın Özellikleri ve Fonksiyonu

-Bilgilendirme

-İkna

-Hatırlatma

-Destekleme

-Değer Katma

-Diğer Amaçlara Yardımcı Olma

*Reklamın Sınıflandırması

-Coğrafi Açıdan

-Kapsam Yönünden

-Hedef Kitle Yönünden

-Stratejiye Göre

-Sunuş Tekniği Açısından

-Reklam Verenler Yönünden

-İstenen Etki Açısından

-Mesajın Dayanağı Açısından

-Talebe Etki Düzeyi Yönünden

-Mesaj Kanalları Açısından

-Ürün Yerleştirme Modeli

-Referans Kullanımı

-Lojistik Yerleşim

-Amaç Yönünden

-Mecranın Yeniliği Yönünden

-Karşılaştırmalı Reklamlar

*Reklamla İlgili Stratejik Kararlar Ve Oluşum Süreci

-Taraflar

-Bilgi Toplama Ve Durum Analizi

-Hedef ve Amaç Belirleme

-Stratejinin Saptanması

-Bütçe Çalışmaları

-Ajans Seçimi Kararları

-Yaratıcı Çalışmalar

-Reklam Mesajının Seçimi

-Medya Stratejisi

-Uygulama

-Değerlendirme

*Medya Kullanım Kararları

-Ürünün Kime Satılacağının Belirlenmesi

-Belirlenen Tüketici Grubunun Hangi İletişim Araçlarını ve İçerikleri İzlediği

-Mesajın Tanımlanması

-Pazar Segmentinin Belirlenmesi

-Reklam Bütçesinde Medya Payının Belirlenmesi

-Yayının Sıklığı, Sürekliliği, Zamanlaması

-Rakip Firma ve Ürün Stratejilerinin Belirlenmesi

-Mesaj Başına En Düşük Maliyetin Hesaplanması

-Medya Planlama İle Pazarlama Planı Eşgüdümü

-Dijital Reklam ve Yeni Medya

*Reklamın Örgütlenmesi

-Kurum İçi

-Kurum Dışı

-Medyanın Reklam Şubeleri

 

 

Programın Amacı: Kurumsal strateji ile uyumlu reklam stratejisi belirleme ve yönetme tekniklerinin aktarılması ile daha etkin reklam yapılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Eğitmen : Ekin KOPKİMAN - Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü

Tarih - Gün : 27 Mart 2018 - Salı

Saat : 10:00 – 17:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği / Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu  

NOT: Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.