GEKA Nedir?

Nasıl Destek Sağlanır?

MDP Bilgilendirme Sunumu

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Nedir? (Örnek Çalışmalar)

Sorun Analizi (Grup Çalışması)

Hedef Analizi (Grup Çalışması)

Paydaş ve Strateji Analizi (Grup Çalışması)

MÇM (Mantıksal Çerçeve Matrisi) Hazırlanması (Grup Çalışması)

Faaliyet Planlaması ve Bütçeleme

Grup Çalışmaların Sunumu

Başvuru Formu Doldurulması ve Genel Değerlendirme

 

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

*Beyaz Yakalı Tüm Çalışanlar

 

 

 

Eğitimin Amacı :

Proje hazırlama, planlama, yürütme ve sonuçlandırma süreçlerinin yönetiminin sağlanması ve kurumlarda proje yazma kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

 

 

Konuşmacı : T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Uzmanları

Tarihi/Günü : 3-4 Mayıs 2017 * Çarşamba-Perşembe

Süresi/Saati : 2 Gün * 9:30 * 17:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu  

 

NOT: Bu eğitim 35 Kişi ile sınırlı olup, başvurular on-line başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.