Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri

Problem Nedir? Problemler Nelerden Kaynaklanır?

Yönetsel Problem Çözümünde DAADİ Modeli

Dinleme / Araştırma / Amaç Saptama / Destekleme / İzleme

Problem Çözümünde Önemli Değişkenler

Karar Verme

Karar Verme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Problem Çözümünün Temel Adımları

Problem Çözümünün Engelleri

Problem Çözümü için Kişide Bulunması Gereken Temel Nitelikler

Aklın Bilimsel Alışkanlıkları

Çözüm Türleri

Problem Çözümünde 5N41K Prensibi

Problem Çözümünde Verimli Düşünme

Gruplandırma

Problem Çözmede Kullanılan Temel Teknikler

Fikir Fırtınası

Kullanım Alanları

Fikir Fırtınası için Gerekenler

Uygulama Aşamaları

Başarılı Sonuç için Uyulması Gerekenler

Değerlendirme

Neden – Sonuç Analizi ( Balık Kılçığı Uygulaması )

Tanımı ve Tarihçesi

Kullanım Alanları

Neden – Sonuç Analizi için Gerekenler

Uygulama Aşamaları

Kuralları

Serpme Diyagramları

Tanımı

Kullanım Alanları

Uygulama Aşamaları

Değerlendirmeler

Korelasyon Örnekleri

Pareto Analizi ( ABC Analizi )

Tanımı ve Tarihçesi

Kullanım Alanları

Uygulama Aşamaları

Değerlendirmeler

Histogram

Tanımı / Kullanım Alanları / Histogram Çeşitleri

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

*Beyaz Yakalı Tüm Çalışanlar

 

Eğitimin Amacı :

Problemlerin anlaşılması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, temel problem çözme tekniklerini nasıl kullanabileceğimiz ve bu araçları kullanarak maksimum faydayı sağlayacak kararların nasıl alınabileceği, karar verme ve problem çözme sürecini tanımlayabilecek, problemleri doğru tanımlayabilmek, karar verme ve problem çözmede ana aşamaları öğrenecek ve uygulamalarla beceri geliştirebileceklerdir.

 

 

Konuşmacı : Kamuran DİNÇSOY

(Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü)

Tarihi/Günü : 23-24 Mayıs 2017 * Salı-Çarşamba

Saati/Süresi : 10:00 – 17:30 * 2 Gün

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu  

 

NOT: Bu eğitim 35 Kişi ile sınırlı olup, başvurular on-line başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.