Pazarlama Stratejileri ve Rekabet Yönetimi

Kavramsal yaklaşım

İşletmenin Amaçları, Hedefleri

Satış & Pazarlama Kavramları

Pazarlama Sözlüğü -Pazar & Segmentasyon -Ürün & Konumlandırma

Pazarlama Nedir?

Tarihsel Süreçte Pazarlama

Pazarlama Karması –Fiyat –Maliyet -Başa Baş Noktası -Fiyatlandırma Stratejileri

Ürün -Ürün Geliştirme -Yaşam Eğrisi

Dağıtım -Dağıtım Kanalları

Tutundurma –Marka –Mecralar –Araçlar

 

Pazar Araştırması

Araştırma Kavramı -İhtiyaçlar Hiyerarşisi -Maslow ve Murray

Tüketici Davranışı & Sosyal Kurallar –Çatışma –Uyum –İhmal –İtaat

Araştırma Yöntemleri -Birincil Araştırmalar -Saha Araştırmaları -Odak Grupları -Gözlem ve Pilot Uygulamalar

İkincil Araştırmalar –İstatistikler –İnternet -Diğer kaynaklar

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Planı

Rekabetle Başa Çıkma ve Rekabet Yönetimi

Örnek Olaylar

Türkiye ve Dünya'dan Pazarlama Hataları

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

*Yönetim

*Satış-Pazarlama

 

 

 

Eğitimin Amacı :

Firmalara stratejik pazarlama yaklaşımı kazandırmak, tasarımdan satış sonrası hizmetlere bir pazarlama sisteminin işleyişini aktarmak, rekabet stratejilerini ve bu stratejilere uygun araçları tartışmak, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma ve ürün stratejilerinde yaşanan dönüşüme uygun rekabet stratejilerinden örnekler vermek. Katılımcıları modern rekabet ortamında kullanacakları araçlar ile donatmak.

 

Konuşmacı : Mustafa Hakan ZOBU (ZOBU CONSULTING)

Tarihi/Günü : 6 Nisan 2017 * Perşembe

Saati : 10:00 – 17:30

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu  

 

NOT: Bu eğitim 35 Kişi ile sınırlı olup, başvurular on-line başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.