Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve YYS Karşılaştırılmaları Eğitimi

Sayın Üyemiz,

20 Eylül 2016 tarihinde DENİB Konferans Salonu 'nda "Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve YYS Karşılaştırılmaları, YYS Başvuru ve Değerlendirmesi ile Denetim Aşamasına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Yolları Eğitimi" düzenlenecektir.

Eğitime özellikle Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi olan firmaların yöneticilerinin katılımı önem arz etmektedir.

Sözkonusu eğitim sunumu, Gümrük ve Ticaret Emekli Başmüfettişi, Bağımsız Denetçi Özdem İŞSEVER, Gümrük Müşaviri & Öğretim Görevlisi Ahmet ÖZKEN ile Endüstri Mühendisi & Lojistik Uzmanı Ayşe ÖZKEN tarafından gerçekleştirilecektir.

Tüm ihracatçılarımıza ve konuyla ilgili katılımcılara açık olan programa başvuruların aşağıda yer alan online form aracılığıyla (en geç 17 Eylül tarihine kadar) yapılması beklenmektedir.