NEURO LEADERSHIP - Yeni Nesil Liderlik Modeli

 • Beynimizde karar alma süreci nasıl işliyor? Bizi değişime yönlendiren güdüler nelerdir?
 • Liderlik yapacağımız kişilerin ilgisini, sempatisini ve güvenini kazanmamıza yardımcı olacak araçlar nelerdir?
 • Hedef kitlemizin "algı filtrelerini” nasıl aşar ve mesajlarımızı onların zihnindeki "gerçek karar verici” kısma en etkili, en hızlı ve en kalıcı şekilde nasıl iletiriz?
 • Karşımızdakinin anlattıklarımıza odaklanabilmesi, kavrayabilmesi, sebep-sonuç ilişkisi kurabilmesi, çözüm üretebilmesi, plan yapabilmesi ve istenen yönde harekete geçebilmesi için nöro bilimden nasıl yararlanırız?
 • Diğerlerinin güvenini kazanmamızı, uyumu yakalamamızı ve bizimle paylaşımda bulunmalarını sağlayacak bütünsel yaklaşımın formülü nedir?
 • Liderlik sürecinde ekibimizdekilerin cesaretini, motivasyonunu ve kararlılığını arttırma yönünde "yapıcı geribildirim” nasıl verilir?
 • Çalıştığımız kişilerden taahhüt nasıl alınır? Protokole bağlı kalması ve gelişimini sürdürme noktasında istekliliği (motivasyonu) nasıl sağlanır ve korunur?
 • Karşımızdakini onu baskı altında kaçmaya ya da savaşmaya zorlayan duygusal alandan çıkararak beyninin düşünen kısmını kullanabilmesi için kullanabileceğimiz soru modelleri nelerdir?
 • Duygu ve ilişki yönetiminde karşımızdakinin gerçek hislerini ve düşüncelerini sözel olmayan yollardan nasıl okuyabiliriz? Bu süreçte "aktif dinlemeyi” nasıl yaparız?
 • İstenen yönde davranışı teşvik eden "Uyum, İstek, Hareket, Tatmin, Tekrar” döngüsünü çevremizdekiler için nasıl cazip kılabilir ve buna süreklilik kazandırabiliriz?
 • Davranışların ortaya çıkma sürecinde "Uyaran, Düşünce, Duygu, Davranış” modelinden duygu durumumuzu değiştirebilecek şekilde nasıl yararlanabiliriz?
 • Koçluk becerileri ile Liderlik sürecini nasıl yapılandırırız? (Uyum, Güven, Mevcut Durum, İstenilen Durum, Engeller, Çözümler, Planlama, Taahhütler, Takdir, Takip)

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

*Yönetim

 

 

Eğitimin Amacı :

Nöro Liderlik programının temelinde, insanları düşünmeye sevk ederek "olumlu yönde bir değişimi” kolaylaştırmak yatar. Etki alanımızdakileri yepyeni bir amaç etrafında toplayabilmek, onlara ilham ve cesaret verebilmek, içlerindeki potansiyeli açığa çıkarabilmek, yeni alışkanlıklar kazanmalarını ve bunu bir kurum kültürü haline getirebilmelerini sağlamak, Liderlerin içinde bulundukları koşulları hem kendileri hem de organizasyonları adına bir fırsata çevirebilmelerini sağlamak.

 

Konuşmacı : Mert AYDINER (Academy Neuro)

Tarihi/Günü : 12 Ekim 2017 * Perşembe

Saati : 10:00 – 17:30

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu   

NOT: Bu eğitim 35 Kişi ile sınırlı olup, başvurular on-line başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.