Mısır' a İhracat Kayıt Sistemi Hakkında Bilgilendirme Semineri

 

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.MUH.2016/84-373 Denizli, 02/03/2016
Konu: Mısır' a İhracat Kayıt Sistemi Hakkında Bilgilendirme Semineri

 

 

 

 

S İ R K Ü L E R

 

(UYGULAMA / 2016 - 20)

 

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Mısır'a ihracat gerçekleştiren, gerçekleştirecek üretici firmalara veya ticari marka sahibi firmalara, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş bazı ürünler için Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi'ne (General Organization for Export and Import Control) kayıt zorunluluğu getirilmiştir.

16 Mart 2016 tarihinden sonra, Sisteme kayıtlı fabrikalarda üretilmemiş veya sisteme kayıtlı ticari marka sahibi firmalardan ithal edilmemiş ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceği belirtilmektedir.

Konu ile ilgili duyurular üyelerimize iletilmiş olup, geri dönüşlerde konunun çok hassas olarak değerlendirilmesi ve farklı yorumlamaların olması sebebiyle, Ekonomi Bakanlığı yetkilileri tarafından bilgilendirme semineri yapılmasının firmalarımız için faydalı olacağı düşünülmüştür.

Bu bağlamda, 09 Mart Çarşamba günü saat 10:30 'da Birliğimiz Raşit GÜNTAŞ Konferans Salonunda,Ekonomi Bakanlığı yetkilileri tarafından firmalarımıza konu hakkında bilgilendirme semineri verilecektir.

Bahse konu Kayıt Sistemi hakkında ekte sunulan Bilgi Notunun incelenerek, tereddüte düşülen konular hakkındaki soruların seminer öncesi Bakanlık yetkililerine iletilebilmesini teminen uygulama@denib.gov.tr mail adresine 03 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar iletilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

Saygılarımla,

 

 

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

 

 

Ek :1- Bilgi Notu

      2- Online Katılım Formu

 

 

 

Eğitimci : T. Murat KOCABAŞ / Ayşegül DEMİR

Tarihi/Günü : 9 Mart 2016 * Çarşamba

Saati/Süresi : 10:30 – 13:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Raşit Güntaş Konferans Salonu