Kurum Kültürü ve Aidiyetlik Bilinci Oluşturma

Aidiyetlik

Ortak Değerler, Vizyon ve Misyon'un Tanımı ve Kuruma Kattıkları

Kurum Kültürünü Oluşturan Sosyalleşme, Yardımlaşma, Kurum İçi İletişim ve Sosyal Sorumluluk Anlayışının Gelişmesi

Kurumsal Motivasyon Yetkinlikleri ve Uygulanabilirliği

Kurum Kültüründe Takımdaşlık

Kurum İçi İletişim Süreçleri

Kurumsal ve Kişisel İletişim Modeli

Kurum Kültürünü Etkileyen Davranışlar

Çalışmak İstenilen Kurum Olmak İçin Beklentiler

Kurum Kültürünün Sınıflandırılması

Kurumsal İmaj

Bireysel İmaj

Pozitif ve Negatif Kurumsal Davranışlara Örnekler

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi : 

*Beyaz Yakalı Tüm Çalışanlar

 

 

 

Eğitimin Amacı :

Kurum kültürünü kurum içinde çalışan bireylerin kültürü belirlemektir. Her kurum kendine özel bir kültüre sahiptir. Bu bir anlamda her bir kurumu aynı bir aile gibi farklı ve değerli kılar. Bu anlamda Kurum kültürü, kurumu ileriye taşıyacak, rekabet edecek ve daha da önemlisi var edecek olan çalışanlarının kuruma bağlılıkları ile şekil almaktadır. Bu sebeple aidiyetlik ne kadar güçlü olursa, kurum da bir o kadar güçlü olacağından, aidiyetliği güçlenmesini sağlamak.

 

 

Konuşmacı : Şehzan SEÇEN (BEMAR Kariyer Okulları)

Tarihi/Günü : 29 Haziran 2017 * Perşembe

Saati : 10:00 – 17:30

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu    

 

NOT: Bu eğitim 35 Kişi ile sınırlı olup, başvurular on-line başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.