İşletmelerde Verimlilik ve Performans Artışı İçin, Prim Teşvik Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulamaları

 • İnsanları, bir işi iyi yapmaya iten temel güdü "Motivasyon”
 • İşletmelerde, çalışan motivasyonunun önemi ve iş sonuçlarına etkileri
 • İşletmelerde verimsizliğin en önemli nedeni: "Çalışanların Motivasyon Seviyesi”
 • Çalışanlar açısından başarmanın bir ölçüsü olarak prim sistemleri
 • Satışta prim-teşvik sisteminin amacı
 • Performans sistemi kurulumunda "Çalışan Memnuniyeti ve Beklentiler Analizi”
 • Satışta "Hedef Başarı Kriterlerinin” belirlenmesi ve sayısal hedeflerin oluşturulması
 • Satışta bireysel hedefleri, departman hedefleri ve işletme hedefleri ile bütünleştirme
 • Hedefin %100 'ünün altına ve üzerine yeni prim kademelerinin belirlenmesi.
 • Hedef tutturma ve prim ödeme periyotlarının önemi.
 • Ödenecek prim tutarlarının hesaplanması, işletmeler açısından fayda maliyet analizleri
 • Salt ciroya dayalı prim sistemlerinin yarattığı sorunlar
 • Satış performans kriterlerinde objektif ve sübjektif ölçülerin dengelenmesi
 • Performans sonuçlarının değerlendirilmesinde "Ödül ve Ceza Sistemleri”
 • Prim-Teşvik sisteminin işletmenin bütününe yayılması ve ortak hedefler
 • Prim-Teşvik sistemi örnekleri ve uygulamalar

 

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

*Yönetim

*İnsan Kaynakları

 

 

 

Eğitimin Amacı :

Çalışanlar için sabit bir ücret, düzeyi ne kadar olursa olsun belirli bir zaman diliminde kanıksanmakta, sıradanlaşmakta ve bir işi çok daha iyi yapmak konusundaki itici gücünü kaybetmektedir. Her ne kadar çalışan ücretleri, tanımlanmış bir işin tanımlanmış bir şekilde yapılması karşılığında verileceği taahhüt edilmiş olsa da, günümüz rekabet ortamı yeni başarı kriterlerini, tanımlanmış faaliyetlerin üstüne çıkmak, yaratıcı olmak, yüksek bir azim, kararlılık ve iş disiplinine sahip olmak gibi standartlara taşımıştır. Çalışanları ve özellikle satıcıları bu yüksek standartlara ulaştırabilmek için extra bir güdü'ye, yani "Yüksek Bir Performansa” ihtiyaç vardır. Günümüzde bunun adı "PRİM-TEŞVİK-PERFORMANS SİSTEMİDİR” Çalışanların bu yüksek standartlara ulaşmalarını sağlayacak sistemlerin, işletmelerde nasıl oluşturulacağı ve nasıl uygulanacağı.

 

Konuşmacı : Bülent BAŞAR

Tarihi/Günü : 27 Ekim 2017 * Cuma

Saati : 10:00 – 17:30

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

 

Başvuru : Online Başvuru Formu   

NOT: Bu eğitim 35 Kişi ile sınırlı olup, başvurular online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.