İhracatta Teslim Şekilleri - İhracat Kullanılan Evraklar (Vesaik) UŞAK

İhracatta Teslim Şekilleri

INCOTERMS nedir?

Kara, hava, deniz taşımacılığı

EXW, FOB, CIF, DDP, vs. teslim şekillerinde ihracatçının sorumluluğu nerede biter?

İhracatçı nereye kadar masrafları öder?

Örnekler

 

İhracat Vesaiki

Ticari evraklar (Fatura, Tasdikli Fatura, Çeki Listesi vs.)

Resmi evraklar (Dolaşım Evrakları, Menşe Şehadetnamesi)

Mali evraklar (Poliçe, Bono vs.)

Taşıma evrakları (Konşimento, Bill Of Lading vs.)

Evraklar üzerinden örnekler)

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

*Dış Ticaret

 

 

 

Eğitimin Amacı :

İhracatta kullanılan, INCOTERMS olarak adlandırılan teslim şekillerinde ihracatçının sorumluluk ve masraflar, teslim şekillerinin ihracatçı açısından risk ve avantajlar, ödeyecekleri masraflar, ihracatçının hazırlayacağı evraklar, diğer kurumlardan temin edilecek evraklar ile ilgili bilgi sahibi olunması,

 

 

Konuşmacı : Ümit Osman YILMAZ (İhracat Danışmanı)

Tarihi/Günü : 30 Kasım 2017 * Perşembe

Saati : 09:30 – 17:30

Yer : Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

Başvuru : Online Başvuru Formu   

 

NOT: Bu eğitim 35 Kişi ile sınırlı olup, başvurular on-line başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.