Hedeflerle Yönetim Eğitim Programı

* Hedeflerle Yönetim Nedir? Tarihçesi

* Peter Drucker ve Hedeflerle Yönetim

* İşletmelerde Stratejik Yönetim ve SWOT Analizi

* Hedeflerle Yönetimin özellikleri

* Hedeflerle Yönetim organizasyona sağladığı yararlar

* Hedeflerle Yönetim uygulama süreci

* Organizasyonda Hedeflerle Yönetim sürecinin planlanması

* Organizasyonda S.M.A.R.T. kuralları ile hedef belirleme

* Bölüm hedeflerinin tespit edilmesi, performans kriterlerinin belirlenmesi

* Hedef sonuçlarının değerlendirilmesi

* Hedefe dayalı performans değerlendirme süreci

* Mülakata dayalı geri besleme süreci

* Stratejik Planlama ve Hedeflerle Yönetim arasındaki İlişki

* Kişisel hedeflerin belirlenmesi

* Organizasyonel hedefler ile kişisel hedeflerin örtüşmesi

* Hedeflerle yönetim uygulamaları

* Empowerment (güçlendirme) sisteminin kurulması

* Hedeflerle Yönetim - Yönetici değerlendirme testi

 

 

 

 

Eğitimci : Prof.Dr.Meltem ONAY (Celal Bayar Üniversitesi)  (ONORE Akademi)

Tarihi/Günü : 13 Ekim 2016 * Perşembe

Süresi : 10:00 * 16:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat ZEYBEKCİ Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu