Finansal Tabloların Analizi

Mali Analizin Yeri ve Önemi

 

 • Bilanço Tablosu
 • Gelir Gider Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Fon Akımı Tablosu
 • Özkaynak Değişim Tablosu

 

Mali Analiz Teknikleri

 

 • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
 • Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Tablolar
 • Trend Analizleri
 • Yüzde Analizleri
 • Oran Analizleri (Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
 • Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama )
 • Duran Varlık Oranları
 • Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
 • Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
 • Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)
 • İşletme Sermayesi
 • EBİT ve EBİTDA 

Başabaş Noktası Analizi

 

 

 

 

 

Eğitimci : Nedim NARLI

Tarihi/Günü : 1. Grup 4 Haziran 2015 Perşembe - 2. Grup 5 Haziran  2015 Cuma

Süresi/Saati: 1 Gün (10:00 - 18:00)

Yer : DENİB Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu

 

 

 

 

Programa katılım her grup için 35 kişi ile sınırlı olup, katılımlar başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.