Dış Ticarette İlk Adım Sözleşme Teknikleri ve Uluslararası Ticari Sözleş.ve Risk Yönetimi

Ticaret Nedir? Uluslararası Ticaret Nedir?

Uluslararası Ticaretle İlgili Hukuki Yapı

Viyana Anlaşması (CISG)

Satım Sözleşmesi

 

  • Satım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
  • Satım Sözleşmesinin Şekli
  • Satım Sözleşmesinin Unsurları
  • Satım Sözleşmesinin Hükümleri
  • Satıcının Sözleşmeden Doğan Borçları
  • Alıcının Sözleşmeden Doğan Borçları
  • Satım Sözleşmesinde Yarar Ve Hasarın Geçmesi
  • Teslim Kavramı
  • Mülkiyetin Devri ile İlgili Hükümler

 

Teslim Şekilleri ve Incoterms Bülteni

Uluslararası Ticari Sözleşme ve Taraflar

Uluslararası Sözleşmelerde Zaman Kavramı ve Sürelerin Önemi

Uluslararası Sözleşmede İmza ve Temsil

Uluslararası Sözleşme Ekleri ve Atıflar

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Sözleşme Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Bulunması Gereken Unsurlar

Beklenmedik Hal ve Mücbir Sebepler

Milletler Arası Ticaret Odasının "Force Majeur ve Harship Clause 2003” Bülteni

Sözleşmeden Doğan İhtilafların (Anlaşmazlıkların) Çözüm Yolları

Uzlaşma Usulü

Tahkim Usulü

Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme Seçimi

Sözleşme Analizleri ve Örnekleme

 

 

 

Eğitimci : Ceyhun YEŞİLŞERİT

Tarihi/Günü : 11 Haziran 2015 Perşembe

Süresi/Saati: 1 Gün ( 10:00 - 18:00)

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu