Dış Pazarlarda Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi

*Neden Küresel Ticaret

*İşletmelerin Temel Fonksiyonları ve Hedefleri Nelerdir?

-Pazarlamanın Temel Hedefleri

-Üretimin Temel Hedefleri

-Finansmanın Temel Hadefleri

-Kim İçin Ne Üretiyoruz?

*Pazar Ne Demektir? Türleri Nelerdir?

-Tüketici Pazarının Temel Özellikleri

-Endüstriyel Pazarın Temel Özellikleri

-Devlet Pazarı ve Uluslararası Pazarlar

*Küresel Pazarlama Strateji Geliştirme

-Rekabet Edebilmek İçin Stratejik Düşünmenin Önemi

-Temel Rekabet Stratejileri

-Değer Zinciri Analizi Yaklaşımı

-Farklılaşma

-Maliyet Liderliği

-Yoğunlaşma

-Parabol VS Hiperbol

*Risk Tanımlaması

-Genel Olarak Riskler ve Yönetimi

-Küresel Ekonomik Riskler ve Takibi Yönetimi

-Ulusal Ekonomik Riskler ve Takibi Yönetimi

-Ulusal Siyasal Riskler ve Takibi Yönetimi

-Mali Sektör Riskleri ve Takibi Yönetimi

-Sektörel Riskler ve Takibi Yönetimi

-Pazar Segment Riskleri ve Takibi Yönetimi

-Pazar Tedarik Riskleri ve Takibi Yönetimi

*Pazarlama Planının Parçası Olarak Uluslararası Pazara Açılma

-İşletmenin Pazarlama Stratejisini Oluşturan Temel Soru "Kim'e Ne Satacağız?”

-Uluslararası Pazarda Bölümleme

-Uluslararası Pazarda Konumlandırma

-Uluslararası Pazara Açılma Yöntemleri

-Şelale Yöntemi

-Fıskiye Yöntemi

*Hedef Pazar Seçimi

-Hedef Pazar Belirleme Süreci

-Hedef Pazar Koşullarının Gözden Geçirilmesi

-Uluslararası Pazara Açılma Stratejimize Uygun Olarak Hedef Pazar Seçimi

-Hedef Pazar Seçimi Sırasında Toplanması Gereken Bilgilerin Kaynakları

-İşletme İçi Kaynaklar

-İşletme Dışı Kaynaklar

*Uluslararası Pazar Araştırması Yapılması

-Seçilmiş Hedef Pazarlarla İlgili Masa Başı Araştırma

-Hangi Verileri Toplamak Gereklidir?

-İşletme İçi Kaynaklardan Veri Toplanması

-İnternet Kaynaklarından Veri Toplanması

-Bu Konudaki Devlet Destekleri

-Doğru Veri Araması Yapma

-Örnek İncelemeler (Trade Map, Compass Vb.)

-Yabancı Misyonlardan Veri Toplama

-Sivil Toplum Kuruluşlarından Veri Toplama

-Sektörel Yayınlardan Veri Toplama

-Rekabet Ortamından Veri Toplama

-Hazır Veri Satınalma

*Alan Çalışması

-Öncelikle Bu Konudaki Devlet Desteklerini İnceleme ve Yararlanma

-Alan Çalışmasının Planlanması

-Randevu Alımı ve Ziyaret Süreci

-Uluslararası Sektörel Fuarlara Ziyaretçi / Katılımcı Olma

-Bu Konudaki Devlet Desteklerini İnceleme ve Yararlanma

-Raporlama ve Belge Toplama

*Olası Müşterilerin Değerlendirilmesi

-Toplanmış Verilerin İdeal Müşteri Profili İle Karşılaştırılması

-İdeal Müşteri Profili Oluşturma

-Olası Müşterilerin İdeal Müşteri Profili Açısından Değerlendirilmesi

-Seçilmiş Olası Müşterilerle Yapılacak Görüşmelerin Planlanması

-Yurtdışı Olası Müşterileri Ziyaret Planlama (Rota Oluşturma)

-Ulaşım ve Konaklama Planlaması

-Randevu Alınması

-Olası Müşteri Görüşmelerinde Ulusal Kültürlerin Göz Önünde Bulundurulması

-Olası Müşterilerle Müzakere Süreci

-Müzakerelerde Ulusların Kültürlerin Etkisi

-Uluslararası Müzakereci Profili

-Kültürlerarası Müzakereyi Yönetme Kuralları

 

 

 

Programın Amacı: Küresel Pazarlama Stratejisi Geliştirerek Ekonomik, Sektörel, Mali Riskler ve Takibi Yönetimi ile rekabet edebilmek için hedef Pazar belirlenmesi ve Uluslararası Pazarlara açılması, müşterilerin değerlendirilebilmesi ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi konusunda etkin bilgiye sahip olunması hedeflenmektedir.

 

Eğitmen : Ceyhun YEŞİLŞERİT - Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü

Tarih - Gün : 7-8 Ağustos 2018 / Salı - Çarşamba

Saat : 10:00 – 17:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği / Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu  

NOT: *Bu eğitim programının katılımı 35 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

*Katılımcıların eğitime dizüstü bilgisayar getirmeleri önerilir.