Çevre Etiketi Eğitim Programı

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/293-1550 Denizli, 23/10/2015

Konu:Çevre Etiketi Eğitim Programı  

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 – 99)

 

Sayın Üyemiz, 

2023 İhracat Stratejisi Eylem Planının 46. maddesinde yer alan "İhracatçıların çevre standartlarına uyumu arttırılacak ve eko-etiketleme konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır." hedefi doğrultusunda AB ve Diğer gelişmiş ülke mevzuatlarında yer almaya başlayan eko-etiketleme konusunda üreticiler, ihracatçılar ve mesleki örgütlerin bilgilendirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) yetkililerince eğitim seminerleri gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle, ekteki program dahilinde Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı uzmanlarınca 03 Kasım 2015 Salı günü 09.00-17.30 saatlerinde Birliğimiz Konferans Salonu'nda "Çevre Etiketi Eğitimi " semineridüzenlenecektir. 

Bilgileriniz ve söz konusu eğitim programına katılmak isteyen üyelerimizin en geç 02 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 13.00'e kadar online başvuru formunudoldurarak başvuruda bulunmaları önemle rica olunur. 

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T. 

 

 

Ek : Eğitim Programı ve Online Başvuru Formu