Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Kurumsallaşmak Şart mı?

Kurumsallaşmak: Ne zaman ve Nasıl?

Aile Anayasası

Misyon Vizyon ve Değerler

Yönetim Kültürü * Kurum Kültürü *Kurumsal Yönetişim İlkeleri

Strateji ve Hedef Birlikteliği

Yönetim Kurulu Nasıl Oluşturulmalı, Görevleri ve Toplantı Sistematiği

CEO/GM Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Başkan ve GM Görev Dağılımı

Sermayenin 5 Boyutu

Karar Verme Süreçlerinin Belirlenmesi * Yetki Devri

Bilgi Akışının Güvenilirliği ve Kalitesi

İnsan Faktörü *Organizasyonun Rolü

"Ölçülmeyen Performans Geliştirilemez” Performans Yönetim Sistemi

İç Denetim * İç Kontrol

Kurumsallaşmayı Nasıl Ölçebiliriz

 

 

Eğitimim Hedef Kitlesi :

*Yönetim

*İnsan Kaynakları

 

 

Eğitimin Amacı :

Değişimlerin sürekli ve giderek ivme kazanan bir şekilde meydana geldiği, rekabetin yoğun şekilde yaşandığı, iletişim hızının arttığı ve iletişim alanının giderek genişlediği, iç ve dış müşteri odaklı stratejilerin önem kazandığı günümüzde, işletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için günün koşullarına uyum sağlamak zorundadırlar. Söz konusu uyumun düzeyi işletmelerin kurumsallaşma düzeyi ile doğru orantılı olarak artar ya da azalır. Bu doğrultuda Kurumsallaşma düzeyi yüksek işletmeler çevresel koşullara uyum sağladıktan sonra yapılarını oturtur ve sağlam organizasyon yapılarıyla kişilere bağımlı olmaktan kurtulur, kurumsal değerler ve oluşturulmuş sistemlerle devamlılıklarını sağlarlar. Kendi başına bir karakteri, kişiliği olan, çevresel değişime uyacak, esnekliğini koruyacak şekilde kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması, kendine özgü normları, iş yapma usul ve yöntemleri oluşturması ve bu sayede diğer şirketlerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünerek sürekliliği sağlaması ve bilgi süreçlerinde ortak aklı devreye sokan kurumsal yönetişim anlayışını benimsetmektir.

 

Konuşmacı : Nedim NARLI

(Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü)

Tarihi/Günü : 12 Eylül 2017 * Salı

Saati : 14:00 – 17:30

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Raşit Güntaş Konferans Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu