Satış Yönetiminde Verimlilik ve Karlılık Yaratan Analizler ve İş Modelleri Eğitimi

 • İşletmelerin karlılığını etkileyen temel faktörler ve satış verimliliği ilişkisi
 • Satışta hedef belirleme ve planlama
 • Satışta hedef-gerçekleşen analizi ve iş planı oluşturma
 • Satışta büyüme ve trend analizleri ile performans ölçümleme
 • Hedef pazar seçimi ve seçilen pazarlarda etkinlik analizi
 • Coğrafi alan analizleri ile mevcut pazar ve yeni pazar stratejilerinin oluşturulması
 • İç piyasa ve yurt dışı piyasada rekabet ve pazar analizleri ile önceliklendirme ve konumlanma stratejileri
 • Satış kanalı analizleri ile kanaldaki oyuncuların (bayi, toptancı, distribütör, perakendeci vb.) verimliliğinin ölçümlenmesi ve kanal stratejilerinin değerlendirilmesi
 • Ürün satış analizleri ile yeni ürün, ürün çeşitliliği ve ürün terk kararlarının oluşturulması
 • Satış temsilcisinin verimliliğinin ölçümlenmesi ve satıcı bazında maliyet, satış ve karlılık analizleri ile satış performansının değerlendirilmesi
 • Satış temsilcilerinin günlük faaliyetlerinin planlanması ve verimliliklerinin ölçümlenmesi
 • Satış verimliliği için doğru sayıda satış ekibi oluşturma ve satış ekiplerinin sayısının belirlenmesi
 • Satış koşullarının verimliliğinin ölçümlenmesi ve ortalama vade analizi
 • Satışta risk yönetimi için vadeli ve peşin satışların analizi, şahsi çek – müşteri çeki analizi, açık hesap analizi ve toplam risk / ciro oranı analizleri
 • Satış sonuçlarının işletmenin mali tablolarına etkisi ve satışta karlılık yaratan stratejilerin oluşturulması
 • Satışta veri analizi ve raporlama teknikleri

 

EĞİTMEN
Bülent Başar

TARİH/SAAT
28 Ağustos 2019 / Çarşamba
09:30 – 17:00

YER
Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.
KAYIT OL