Fark Yaratan Yönetici Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi

 • Organizasyon kavramı ve işletme fonksiyonları
 • Yönetim ve yöneticilik
 • Organize etme, yönetme, koordinasyon, kontrol
 • Etkinlik, verimlilik ve başarı ilişkisi
 • 21. Yüzyılda yöneticilik: iş ve insan yönetimi
 • Yönetim kademelerine göre yönetsel becerilerin dağılımı
 • Teknik beceriler, beşeri beceriler, kurumsal beceriler
 • Durumsal yönetim yaklaşımları
 • Koçluk becerisi (Motivasyon ve geliştirme) ve model olma
 • Yönetsel iletişim becerisi ve olumlu beşeri ilişkiler
 • Performansa yönelik olumlu geri bildirim verme
 • Problem çözme/ karar verme ve inisiyatif
 • Adil davranma ve güven oluşturma
 • Yetki delegasyonu ve yetkilendirme
 • Ekip ruhu yaratma ve yüksek performanslı ekipler
 • Hedeflerle yönetim
 • Kuşak farklılıkları ve Y kuşağına yöneticilik

 

EĞİTMEN
Sevtap Yasin
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü

TARİH/SAAT
22 Ekim 2019 / Salı
10:00 – 17:00

YER
Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.
KAYIT OL