Dış Ticarette Kolaylaştırıcı İşlemler Akıllı Sınırlar Akıllı Gümrükler Paneli

  • Gümrükler ve Endüstri 4.0
  • Akıllı Sınırlar - Akıllı Gümrükler
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Müessesesi
  • Sonradan Kontrol
  • Dış Ticarette Maliyetleri Azaltıcı İşlemler

 

MODERATÖR
Prof. Dr. Ersan Öz
PAÜ İİBF Maliye Bölüm Başkanı

KONUŞMACILAR
Sami Ceyhan 
Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dernek Başkanı - Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

Murat Palaoğlu
(KPMG) E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

Evren Kılıç (Ernst Young) 
E.Gümrük ve Ticaret Müfettişi

Esat Burak 
Erçetin Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

Fatih Uzun
Nazalı Uluslararası Gümrükleme - E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

Gökhan Terzi
Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Yetkilendirilmiş Yükümlü

Güven Yıldız
Sır Customs Consultant Company - E.Gümrük ve Ticaret Müfettişi

TARİH
22 Şubat 2019 / Cuma
14:00 – 16:30

YER
Denizli İhracatçılar Birliği Raşit Güntaş Konferans Salonu

KAYIT OL