Diksiyon, Güzel Konuşma ve Hitabet Eğitimi

 • Diksiyona giriş
 • Diksiyon ve güzel konuşma nedir
 • Güzel konuşma ve hitâbet sanatı
 • Fonetik (ses bilgisi/ses bilimi)
 • Ses, kelime, söz akımı, anlatım, jest ve mimik
 • Konuşma organlarının tanımlanması
 • Diyafram nedir
 • Diyafram çalışmaları
 • Sesin nitelikleri
 • Sesin etkili kullanımı, ses eğitimi
 • Doğru nefes, doğru ses
 • Soluk/Ses kullanımı ve çalışmaları
 • Artikülasyon (boğumlama)
 • Konuşma aygıtımıza esneklik kazandırma
 • Tonlama, vurgulama, ulama, durak vb. kurallar
 • Akıcı ve net konuşma
 • Kişilerarası iletişimde güzel konuşma becerileri
 • Topluluk önünde konuşma korkusunu yenme
 • Doğaçlama konuşma ve dramatik öğeler
 • Güzel konuşmada beden dilinin etkin kullanımı
 • Sahne çalışmaları ve irticalen konuşma yetisinin irdelenmesi
 • Etkili iletişim ve hitâbet yeteneği
 • Türkçe yazıldığı gibi okunmaz!
 • Konuşma dili ve yazı dili arasındaki farklar
 • Diksiyon, güzel konuşma ve hitâbet ile ilgili alıştırmalar ve dramatik öğeler ile temrinler

 

EĞİTMEN
İrfan Atasoy
Kodpit Teknoloji A.Ş.

TARİH/SAAT
2 Mart 2019 / Cumartesi
10:00 – 17:00

YER
Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.
KAYIT OL