TİM Yönetim Kurulu Merkez Bankası Başkanı İle Bir Araya Geldi...

TCMB Başkanı Sayın Erdem BAŞÇI ile TİM Yönetim Kurulu 25 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul' da bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Merkez Bankası Başkanı, gerçekleştirdiği sunumda; Türkiye'nin dünya ihracatı içindeki payının arttığına, Net ihracatın büyümeye ve dengelenmeye olumlu katkı yaptığına ve Merkez Bankası'nın reeskont kredileri yoluyla ihracatımıza destek sağladığına vurgu yapmış olup söz konusu sunuma http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2014/TIM2014.php adresinden ulaşılabilir.

İhracatçıların kendi bakış açılarından görüşlerini paylaştıkları toplantıya TİM Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman KOCASERT de katılım sağlamıştır.

 

 

İlgili Fotoğraflar