2013 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayı: TİM.DENİB.GSK.ARGE.2014/73-630                                                             Denizli, 19/03/2014
Konu:2013 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

 

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2014 - 32)

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birinci toplantı için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

Bilgileri ve teşriflerini önemle rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

 

 

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

G Ü N D E M

a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

b) Başkanlık divanının seçilmesi,

c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

f) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası,

g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

h) Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,

i) Dilek ve temenniler.

 

 

 

 

İhracatçı Birliğinin Adı

I. Toplantının Tarihi ve Saati

I.Toplantıda Gerekli Nisap Sağlanamadığı Takdirde Yapılacak

II. Toplantının Tarihi ve Saati

Temsilci Bildirim Yazıları ile Yıllık Aidat Ödeme Son Günü

Denizli İhracatçılar Birliği

17 Nisan 2014 Perşembe

Saat 14:30

18 Nisan 2014 Cuma Saat 14:30

31 Mart 2014 Pazartesi

Saat 17:30

TOPLANTILARIN YERİ

Ankara Yolu 10. Km 246 Sok. No:8 DENİZLİ

 

Genel kurul toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.denib.gov.tr/ internet adresimizden ulaşabilir.

 

Ek:

1) Bilgi Notu (4 Sayfa)

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği

3) Seçim Takvimi

4) Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmeleri Şartıyla Genel Kurul Toplantısına Katılabilecek Firma Listesi

5) Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmeleri Şartıyla Yönetim Kuruluna Seçilebilecek Firma Listesi