Sirküler No: 2022/224 - Rusya Tekstil Sektörü Ticaret Heyeti

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2022/396-1466

Denizli, 16/08/2022

Konu

:

Rusya Tekstil Sektörü Ticaret Heyeti

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2022–224)

Sayın Üyemiz,

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda, İTKİB Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklerden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından, katma değerli ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi ve küresel ihracattan daha fazla pay alınabilmesini teminen ticaret ve alım heyetleri organize edilmekte olup, bu çerçevede, 2021 yılında gerçekleştirdiği 4,8 milyar USD değerindeki ithalatla dünya tekstil ve hammaddeleri ithalatında önemli bir konuma sahip olan Rusya Federasyonu değerlendirilmiş ve bahse konu ülke özelinde bir ticaret heyetinin gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu heyetin, Moskova’da ve 25-27 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

İlgilenen üyelerimiz için duyuru metni  ve görseli ekte sunulmuştur.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek-1: Duyuru Metni

Ek-2: Duyuru Görseli