Sirküler No: 2022/223 - Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2022/395-1464

Denizli, 15/08/2022

Konu

:

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2022–223)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden aldıkları yazıya atfen, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin devreye alındığı; anılan sistem çerçevesinde, Bakanlıkları BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabildiği hususları bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu sistemde, firma/şahıslar tarafından yalnızca kendileri adına düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgilerin; dolaylı temsilciler tarafından ise kendileri adına düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabildiği belirtilmektedir.

Konu ile ilgili olarak yapılan geliştirme çalışmaları kapsamında;

- Dolaylı temsil yetkisine sahip kişilerce, temsil edilen firma/şahıslar adına tescilli beyanname bilgilerinin yanı sıra bu firma/şahıslar adına düzenlenmiş ek tahakkuk ve ceza karar bilgilerinin de görüntülenebilmesi,

- Gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerine ilave olarak ek tahakkuk ve ceza kararlarına ilişkin statü bilgilerinin de sorgulanabilmesi,

yönünde teknik düzenleme yapıldığı belirtilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter