Sirküler No: 2022/220 - Gürcistan / Sayın Bakanımızın Ziyareti

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2022/390-1426

Denizli, 5/08/2022

Konu

:

Gürcistan / Sayın Bakanımızın Ziyareti

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2022–220)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Sayın Ticaret Bakanımızın önümüzdeki dönemde Tiflis'e bir ziyaret gerçekleştirmesi ve söz konu ziyaret kapsamında Gürcü muhatabı ile ikili görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu ziyarete yönelik gerçekleştirilecek hazırlıklarda faydalanılmak üzere Gürcistan pazarına ilişkin firmalarımızın karşılaştığı sorunlar ve varsa taleplere dair görüşlerin ekte yer alan sorun bildirim formuyla birlikte 16 Ağustos 2022 tarihine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: Sorun Bildirim Formu