Sirküler No: 2022/217 - Tekstil Makineleri Sektörü Alım Heyeti Hk.

Sayı

:

32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2022/128-1393

Denizli, 1/08/2022

Konu

:

Tekstil Makineleri Sektörü Alım Heyeti Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(URGE / 2022–217)

Sayın Üyemiz,

İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterliğimiz organizatörlüğünde İZFAŞ tarafından 12-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek Fashion Tech İzmir – Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak, tekstil makineleri sektörüne yönelik Bangladeş, Bosna Hersek, Hırvatistan, İran, Kosova, Kuzey Makedonya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Tunus Alım Heyeti programının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

13-14 Ekim 2022 Perşembe ve Cuma günü İZFAŞ fuar alanında yabancı firma yetkilileri ile birebir görüşmelerin yer alacağı söz konusu alım heyeti DENİB üyelerine yönelik olacaktır. İlgili alım heyetine yönelik tüm maliyetler DENİB tarafından finanse edilerek katılımcı firmalarımızdan ücret talep edilmeyecektir.

Katılım için kontenjan sınırlı sayıda olup yoğun talep olması durumunda; kontenjan başvuru sırasına göre belirlenecektir.

Söz konusu Alım Heyeti’ne katılım koşulları aşağıda listelenmiş olup, ilgili programa katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan Alım Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısını ve diğer belgeleri 5 Ağustos 2022 Cuma günü 12:30’a kadar eksiksiz doldurarak urge@denib.gov.tr  adresine iletmeleri rica olunur.

(*) Alım heyeti programına katılacak firmaların DYS'de (Destek Yönetim Sistemi) tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de (Destek Yönetim Sistemi) tanımlı olmayan üyelerimiz https://www.denib.gov.tr/tr/devlet-yardimlari-destek-yonetim-sistemi-dys.html  bağlantısında yer alan DYS Başvuru dilekçesi ve eklerini KEP üzerinden Birliğimize ileterek başvuru yapabilmektedir.

(*)Alım heyeti programına firmalarımızın sahip/ortak(imza sirküleri yetkilisi) veya heyetin gerçekleştirileceği tarihlerde SGK’lı çalışanları katılım gerçekleştirebilmektedir. Form bilgileri bu kişilere göre doldurulmadır.

(*) Kişisel veri paylaşım formu, heyet katılımcısı tarafından imzalanacak olup, diğer formlar şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

Ek-1: Katılımcı Şirket Talep Yazısı

Ek-2: Taahhütname

Ek-3: Kişisel Veri Paylaşımı Onay Formu