İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Devlet Yardımları

 

1- Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi

2- 2014/8Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Karar

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

3- 2000/1 İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

4- 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (01 Temmuz 2017'den Önce Düzenlenen Fuarlar İçin)

5- 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (01 Temmuz 2017 ve sonrasında düzenlenen fuarlarda uygulanacaktır)

6- 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

7- 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

8- 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Rapor Desteği

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

9- 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

10- 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

11- 2010/10 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ

12- 2012/2 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesine İlişkin Tebliğ

13- 2013/4 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesine İlişkin Tebliğ

14- a. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ BAŞVURULARI

İlk Müracatta

- Dilekçe
- Taahütname (EK:4/A , EK:4/B , EK:7), Temlikname (EK:3)
- İmza Sirkuleri (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
- Vergi Mükellefiyet Belgesi (Cari Yıla Ait)
- İmza Sirkülerinde Yer Alan Kişilerin Nüfus Cüzdan Fotokopileri

Her Başvuruda

- Dilekçe
- Gümrük Beyannamesi ve Ekleri (Asıl ve Önlü Arkalı Fotokopileri)
- İhracat faturası Aslı ve Fotokopisi (Konsinye İhracatta Kesin Satış Faturası ve Konsinyatör Faturası)

*SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK "BORCU YOKTUR” BELGESİ. YA DA SOSYAL GÜVENLİK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI DURUMUNDA, YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİNE UYULDUĞUNU GÖSTEREN BELGE. (*İNCELEME BİTTİKTEN SONRA AYRICA İSTENECEKTİR)

- Şeker Katkısız Yüzde Yüz Meyve Suları İle Şeker Katkısız Konsantre Meyve Suları (BRİX DEĞERİ EN AZ %64) İçin ARGEFAR Tarafından Yapılacak Analiz Raporu

- 5 Kg (Dahil) Altında Ambalajlar ve "TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” ile ihraç edilen Zeytin ve Zeytinyağı ve 1 Kg (Dahil) altında ambalajlar ve "TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” ile ihraç edilen Bal ile ilgili müracatlarda Uygulama Esaslarının 17.Maddesinde yer alan belgelerin getirilmesi gerekmektedir.

Ürünlerini Aracı İhracatçı Vasıtasıyla Satan İmalatçı Firmaların, Yukarıdakilere İlave Olarak;

- İmalatçıya Ait Sanayi Sicil Belgesi Veya Kapasite Raporu
- İmalatçının İhracatçı Adına Düzenlediği Fatura Aslı ve Fotokopisi
- İhracatçının İhracatla İlgili Alacaklarını İmalatçıya Devrine İlişkin Temlikname (EK:8a) ve İmalatçı Firmadan İstenecek Temlikname (EK:8b)
- İhracatçıya Ait İmza Sirküleri

MAHSUP DİLEKÇELERİ :

SGK BORÇ MAHSUP DİLEKÇESİ

VERGİ BORÇ MAHSUP DİLEKÇESİ

 

15- Borçsuzluk Yazıları Belgeleri

NAKDİ OLARAK SAĞLANAN İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI NEDENİYLE YAPILACAK ÖDEMELERDE ARANILMASI ZORUNLU MALİYE BAKANLIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NDAN ALINACAK BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR BELGELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ NOT:

A. MALİYE VE SGK'YA BORCU OLMAYAN FİRMALARIN İBRAZ ETMESİ GEREKEN BELGELER*:

1. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcunuz bulunmadığına ilişkin belge:

6183 sayılı Kanun'un 22/A maddesi uyarınca, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden (kaşeli-imzalı aslı) veya elektronik ortamda alınan borç durumunu gösterir belgeler kabul edilecektir. (Bu belge/belgeler, tanzim edildiği tarihten itibaren 15 gün süre ile geçerli kabul edileceğinden, belgenin ivedilikle Birliğimize intikal ettirilmesi gerekmektedir.

2. Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, borcunuz bulunmadığına dair, belge ya da sosyal güvenlik borcunuz yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge:

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış belge asılları veya elektronik ortamda alınan belgeler kabul edilecektir. Bu belge içeriğinde belirtilen tarihten itibaren alındıkları ayın son gününe kadar geçerli olacaktır.

(Örneğin 28 Mart tarihli bir belgenin geçerlilik süresi sonu 31 Mart, 1 Mart tarihli bir belgenin geçerlilik süresi sonu da 31 Mart olacaktır.)

*SGK İLE VERGİ DAİRESİNE BORCU OLMAYAN FİRMALARIN ALMASI GEREKEN YAZI ÖRNEKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

B. BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİNE BORCU OLUP SGK'DAN ALINMASI GEREKEN BELGELERİ İBRAZ EDEBİLECEK, ÜYELERİMİZİN, ALACAKLARI HAKEDİŞİN SÖZKONUSU BORÇLARINA MAHSUP EDİLMESİNİ VE EĞER GERİYE HAKEDİŞ KALIYORSA DA KALAN TUTARIN HESAPLARINA AKTARILMASINI TALEP EDEBİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER**:

Bu durumdaki firmalarımızın Genel Sekreterliğimize verecekleri dilekçede aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir. Bu dilekçenin ilişiğinde firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış borç dökümü ve SGK' ya borcu olmadığı ya da yeniden yapılandırmaya uyduğuna ilişkin ilgili kurumlardan alınan yazılar da ibraz edilmelidir. Eğer firmanın hakedişi vergi dairesine olan borç tutarından az ise de, bu durumu ve hakediş miktarı kadar borçlarının mahsup edilmesini de talep ettiklerini Genel Sekreterliğimize vereceği dilekçede belirtmeleri gerekmektedir.

  • Firmanın Ödeme Yapılacak Banka ve Şubesi:
  • Firmanın Vergi Dairesi ve Sicil No:
  • Vergi Dairesi Banka Hesap No:

**SGK PRİMLERİNİ YAPILANDIRMIŞ ve VERGİ DAİRESİNE BORCU OLAN FİRMALARIN ALMASI GEREKEN YAZI ÖRNEKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

16- 2015/1 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesine İlişkin Tebliğ

 

17- TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ BAŞVURULARI 

İlk Müracatta 

- Taahhütname (EK:4/A , EK:4/B , EK:7), Temlikname (EK:3)
- İmza Sirküleri (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
- Vergi Mükellefiyet Belgesi (Cari Yıla Ait)
- İmza Sirkülerinde Yer Alan Kişilerin Nüfus Cüzdan Fotokopileri 

Her Başvuruda 

- Gümrük Beyannamesi ve Ekleri (Asıl ve Önlü Arkalı Fotokopileri)
- İhracat Faturası Aslı ve Fotokopisi (Konsinye İhracatta Kesin Satış Faturası ve Konsinyatör Faturası)
- Maliye Bakanlığı Gümrük Çıkış Beyannameleri Sorgulama Ekranından Alınacak, Beyannamenin Kapanma Tarihini Gösteren Çıktı.

 

*SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK "BORCU YOKTUR” BELGESİ. YA DA SOSYAL GÜVENLİK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI DURUMUNDA, YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİNE UYULDUĞUNU GÖSTEREN BELGE. (*İNCELEME BİTTİKTEN SONRA AYRICA İSTENECEKTİR)

*MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNDEN ALINACAK BORÇ DURUMUNU GÖSTEREN BELGE. (*İNCELEME BİTTİKTEN SONRA AYRICA İSTENECEKTİR)

- Şeker Katkısız Yüzde Yüz Meyve Suları ile Şeker Katkısız Konsantre Meyve Suları (BRİX DEĞERİ EN AZ %64) İçin İlgili Laboratuvar Tarafından Yapılacak Analiz Raporu

- 5 Kg (Dahil) Altında Ambalajlar ve "TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” ile ihraç Edilen Zeytin ve Zeytinyağı ve 1 Kg (Dahil) Altında Ambalajlar ve "TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” ile İhraç Edilen Bal İle İlgili Müracaatlarda Uygulama Esaslarının 17.Maddesinde Yer Alan Belgelerin Getirilmesi Gerekmektedir.

Ürünlerini Aracı İhracatçı Vasıtasıyla Satan İmalatçı Firmaların, Yukarıdakilere İlave Olarak; 

- İmalatçıya Ait Sanayi Sicil Belgesi veya Kapasite Raporu
- İmalatçının İhracatçı Adına Düzenlediği Fatura Aslı ve Fotokopisi
- İhracatçının İhracatla İlgili Alacaklarını İmalatçıya Devrine İlişkin Temlikname (EK:8a) ve İmalatçı Firmadan İstenecek Temlikname (EK:8b)
- İhracatçıya Ait İmza Sirküleri
  

 

18- 2016/1 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesine İlişkin Tebliğ

 

19- TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ BAŞVURULARI

İlk Müracatta

- Taahhütname (EK:4/A , EK:4/B , EK:7 , EK:20), Temlikname (EK:3)
- İmza Sirküleri (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
- Vergi Mükellefiyet Belgesi (Cari Yıla Ait)
- İmza Sirkülerinde Yer Alan Kişilerin Nüfus Cüzdan Fotokopileri

Her Başvuruda

- Gümrük Beyannamesi ve Ekleri (Asıl ve Önlü Arkalı Fotokopileri)
- İhracat Faturası Aslı ve Fotokopisi (Konsinye İhracatta Kesin Satış Faturası ve Konsinyatör Faturası)
- Maliye Bakanlığı Gümrük Çıkış Beyannameleri Sorgulama Ekranından Alınacak, Beyannamenin Kapanma Tarihini Gösteren Çıktı.

*SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK "BORCU YOKTUR” BELGESİ. YA DA SOSYAL GÜVENLİK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI DURUMUNDA, YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİNE UYULDUĞUNU GÖSTEREN BELGE. (*İNCELEME BİTTİKTEN SONRA AYRICA İSTENECEKTİR)

*MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNDEN ALINACAK BORÇ DURUMUNU GÖSTEREN BELGE. (*İNCELEME BİTTİKTEN SONRA AYRICA İSTENECEKTİR)

- Şeker Katkısız Yüzde Yüz Meyve Suları ile Şeker Katkısız Konsantre Meyve Suları (BRİX DEĞERİ EN AZ %64) İçin İlgili Laboratuvar Tarafından Yapılacak Analiz Raporu

- 5 Kg (Dahil) Altında Ambalajlar ve "TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” ile ihraç Edilen Zeytin ve Zeytinyağı ve 1 Kg (Dahil) Altında Ambalajlar ve "TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” ile İhraç Edilen Bal İle İlgili Müracaatlarda Uygulama Esaslarının 17.Maddesinde Yer Alan Belgelerin Getirilmesi Gerekmektedir.

Ürünlerini Aracı İhracatçı Vasıtasıyla Satan İmalatçı Firmaların, Yukarıdakilere İlave Olarak;

- İmalatçıya Ait Sanayi Sicil Belgesi veya Kapasite Raporu
- İmalatçının İhracatçı Adına Düzenlediği Fatura Aslı ve Fotokopisi
- İhracatçının İhracatla İlgili Alacaklarını İmalatçıya Devrine İlişkin Temlikname (EK:8a) ve İmalatçı Firmadan İstenecek Temlikname (EK:8b)
- İhracatçıya Ait İmza Sirküleri

 

 

20- 2016/16 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesine İlişkin Tebliğ

 

21- TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ BAŞVURULARI

İlk Müracatta

- Dilekçe
- Taahhütname (EK:4/A , EK:4/B , EK:7), Temlikname (EK:3)
- İmza Sirkuleri (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
- Vergi Mükellefiyet Belgesi (Cari Yıla Ait)
- İmza Sirkülerinde Yer Alan Kişilerin Nüfus Cüzdan Fotokopileri

Her Başvuruda

- Dilekçe
- Gümrük Beyannamesi ve Ekleri (Asıl ve Önlü Arkalı Fotokopileri)
- İhracat faturası Aslı ve Fotokopisi (Konsinye İhracatta Kesin Satış Faturası ve Konsinyatör Faturası)

*SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK "BORCU YOKTUR” BELGESİ. YA DA SOSYAL GÜVENLİK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI DURUMUNDA, YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİNE UYULDUĞUNU GÖSTEREN BELGE. (*İNCELEME BİTTİKTEN SONRA AYRICA İSTENECEKTİR)

- Şeker Katkısız Yüzde Yüz Meyve Suları İle Şeker Katkısız Konsantre Meyve Suları (BRİX DEĞERİ EN AZ %64) İçin ARGEFAR Tarafından Yapılacak Analiz Raporu

- 5 Kg (Dahil) Altında Ambalajlar ve "TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” ile ihraç edilen Zeytin ve Zeytinyağı ve 1 Kg (Dahil) altında ambalajlar ve "TESCİLLİ TÜRK MARKASI İBARESİ” ile ihraç edilen Bal ile ilgili müracatlarda Uygulama Esaslarının 17.Maddesinde yer alan belgelerin getirilmesi gerekmektedir.

Ürünlerini Aracı İhracatçı Vasıtasıyla Satan İmalatçı Firmaların, Yukarıdakilere İlave Olarak;

- İmalatçıya Ait Sanayi Sicil Belgesi Veya Kapasite Raporu
- İmalatçının İhracatçı Adına Düzenlediği Fatura Aslı ve Fotokopisi
- İhracatçının İhracatla İlgili Alacaklarını İmalatçıya Devrine İlişkin Temlikname (EK:8a) ve İmalatçı Firmadan İstenecek Temlikname (EK:8b)
- İhracatçıya Ait İmza Sirküleri

MAHSUP DİLEKÇELERİ :

SGK BORÇ MAHSUP DİLEKÇESİ

VERGİ BORÇ MAHSUP DİLEKÇESİ