Dış Pazarlarda Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi

Neden Uluslararası Ticaret

Küresel Pazarlama Stratejisi Geliştirme

Rekabet Edebilmek İçin Stratejik Düşünmenin Önemi

Temel Rekabet Stratejileri

Değer Zinciri Analizi Yaklaşımı

Porter ve Rekabet Stratejileri

Risk Tanımlaması, Genel Olarak Riskler ve Yönetimi

Pazarlama Planının Parçası Olarak Uluslararası Pazara Açılma

İşletmenin Pazarlama Stratejisini Oluşturan Temel Soru “Kim'e Ne Satacağız”

Uluslararası Pazarda Bölümleme

Uluslararası Pazarda Konumlandırma

Uluslararası Pazara Açılma Yöntemleri

Hedef Pazar Seçim Çalışması

Hedef Pazar Belirleme Süreci

Hedef Pazar Koşullarının Gözden Geçirilmesi

Uluslararası Pazara Açılma Stratejimize Uygun Olarak Hedef Pazar Seçimi

Seçim Yapabilmek İçin Pazar Potansiyelini Belirleme

Hedef Pazar Seçimi Sırasında Toplanması Gereken Bilgilerin Kaynakları

Uluslararası Pazar Araştırması Yapılması (Stratejik Rekabetçi İstihbarat)

Eski Yöntemlerle (Ticari İstihbarat) - Stratejik Rekabetçi İstihbarat Arasındaki Fark Nedir

Stratejik Rekabetçi İstihbarat Çalışmaları Yol Haritası

Ulusal ve Uluslararası Patent ve Faydalı Model Araştırmaları

Ulusal ve Uluslararası Marka Araştırması

ITC Market Access Tools Kullanımı Atölyesi

Sektör Araştırmaları

Uluslararası Ticarette Önemli Kurumlardan Ücretli/Ücretsiz Yararlanma

PESTLE Analizi ve Hedef Pazar Seçimine Etkisi

Alan Çalışması

Masa Başı Çalışması Yeterli Olmadığı Durumlarda Ne Yapılmalı

Devlet Desteklerini İnceleme ve Yararlanma

Alan Çalışmasının Planlanması

Randevu Alımı ve Ziyaret Süreci

Uluslararası Sektörel Fuarlara Ziyaretçi/Katılımcı Olma

Bu Konudaki Devlet Desteklerini İnceleme ve Yararlanma

Raporlama ve Belge Toplama

Analitik Hedef Pazar Seçimi

Stratejik Rekabetçi İstihbarat Çalışmaları Sonucu Elde Edilmiş Verilerin Bilgiye Dönüştürülmesi

Hedef Pazar Seçimimize Temel Oluşturacak Kriterlerin Belirlenmesi

Ağırlıklı Kriterler Bazlı Hedef Pazar Seçimi Tablosu Hazırlanması

Tablo Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi ve Karar Alma Süreci

Stratejik İhracat Pazarlaması Eylem Planı Hazırlama Çalışmaları

File in File Dosya Hazırlaması (Master File)

Eylemlerin Belirlenmesi

Takip Sistemi Kurulması

Olası Müşterilerin Değerlendirilmesi

Toplanmış Verilerin İdeal Müşteri Profili İle Karşılaştırılması

İdeal Müşteri Profili Oluşturma

Olası Müşterilerin İdeal Müşteri Profili Açısından Değerlendirilmesi

Seçilmiş Olası Müşterilerle Yapılacak Görüşmelerin Planlanması

Teklif Gönderilmesi Uygulaması

 

EĞİTMEN
Ceyhun Yeşilşerit
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü

TARİH/SAAT
25-26 Kasım 2020 / Çarşamba - Perşembe
10:00 - 17:00

YER
Denizli İhracatçılar Birliği

 

Bu programın katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

Katılımcıların eğitime dizüstü bilgisayar getirmeleri gerekmektedir.

 

 

KAYIT OL