Verimli Bir İşyeri İçin (5S)

· 5S'in 5 temel elemanı

· Müşteri beklentisi

· Yalın üretim

· Neden 5S?

· Sınıflandır (Seiri)

· Sırala / Düzenle (Seiton)

· Sil / Temizle (Seiso)

· Standartlaştır (Seiketsu)

· Sahiplen / Sistemi Koru (Shitsuke)

· Görsel fabrika uygulamaları

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

*Yönetim

*Üretim

 

 

 

Eğitimin Amacı :

5S Yöntemi; Japonya orijinlidir. Temiz ve düzenli bir işyeri organizasyonunun sağlanmasını hedeflemektedir. Verimlilikte artış, Daha güvenli çalışma ortamı, Daha güvenli donanım, Hataları zamanında teşhis, Çalışan motivasyonunda artış, Fire oranında azalma, Müşteri güven seviyesinde artış, Sınıflandırma, Sıralama, Silme, Standartlaştırma ve Sahiplenme olmak üzere 5 adımda işyeri ortamının verimliliğini artırmak amaçlı ve sürekli iyileştirilmesi gereken bir süreçtir. 5S prensiplerini uygulamalarla desteklenmiş olarak katılımcılara aktararak, kurumlarda verimliliğin arttırılmasına yönelik araç olarak kullanılmasını sağlamaktır.

 

Eğitimci : Bülent YENİ (İnoTec Akademi)

Tarihi/Günü : 22 Şubat 2017 * Çarşamba

Saati/Süresi : 10:00 – 17:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

NOT: Bu eğitim 22 Kişi ile sınırlı olup, başvurular online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

Başvuru : Online Başvuru Formu