İleri Excel Kullanımı ve Raporlama Teknikleri

Genel Excel Kullanımı

-Belge Üzerinde hızlı hareket etme ve Excel kısayolları

-Veri Girişinde Zaman Kazandıran Excel Teknikleri

-Bilinmeyen Excel Özellikleri

Koşullu Biçimlendirmeleri Uygulamak

-Seçilen Aralığa Koşullu Biçimlendirme Uygulamak

-En yüksek, En Düşük değerleri işaretlemek

-Listelerde Tekrar eden değerleri bulmak

-Formüle Bağlı Koşullu Biçimlendirme Uygulamak

Listeleri Sıralamak

-Yazıtipi Renklerine veya Hücre Renklerine Göre Sıralama Yapmak

-Birden Fazla Alana Göre Sıralama Yapmak

-Büyük/Küçük Harf Duyarlı ve Satırlara Göre Sıralama Yapmak

Listelerine Filtre Uygulamak

-Değiştirdiğiniz Değerlere Filtre Uygulamak

-Filtre Uygularken Birden Fazla Şart Vermek

-Filtre Uyguladığınız Alanlarda Sıralama Yapmak

Verilerinizin Girdisini Doğrulamak

-Veri doğrulama ile hücrelere giriş şartları vermek

-Girdi İletilerini Belirlemek

-Hata Uyarılarını Belirlemek

-Veri Doğrulamayı Kaldırmak

-Formül Girerek Veri Doğrulama Yapmak

Excel'in Sık Kullanılan Fonksiyonları

-Topla, En Büyük, En Küçük, Ortalama

-E-Topla, Eğersay fonksiyonları ile şarta bağlı işlemler yapmak

-Eğer Fonksiyonu ve İç İçe Eğer fonksiyonu ile farklı sütunlardaki değerlere göre hesaplamalar yapmak

Tarih ve Saat Fonksiyonları

-Yıl Fonksiyonu, Ay Fonksiyonu, Gün Fonksiyonu, Bugün Fonksiyonu

-Tamişgünü Fonksiyonu ile çalışma günlerini bulmak

-Haftanıngünü, Haftasay Fonksiyonu

Excel'in Sık Kullanılan Fonksiyonları

-Düşeyara Fonksiyonunu kullanarak istediğiniz değereler ulaşmak

-Eğerhata fonksiyonu ile formüllerdeki hataları gizlemek

-Çoketopla fonksiyonu ile birden fazla şarta bağlı toplam aldırmak

-Düşeyara ve Çoketopla Uygulamaları

Alttoplamlar İle Çalışmak

-Verilerin Alt Toplamlarını Aldırmak

-Birden Fazla Alt Toplam Aldırmak

-Alttoplam İşlevini Kullanmak

Grafikler İle Çalışmak

-Yeni Grafik Özelliklerini Tanımak

-Satır ve sütunlardaki bilgileri yer değiştirmek

-Grafik Özelliklerini Kullanmak

Hedef Ara ve Senaryolar İle Çalışmak

-Hedef Ara İle aradığınız sonuca ulaşmak

-Senaryolar'ı Kullanarak farklı seçenekler üzerinde çalışmak

Metin ve Veri Fonksiyonları

-Uzunluk Fonksiyonu, Küçükharf Fonksiyonu

-Büyükharf Fonksiyonu, Soldan Fonksiyonu

-Sağdan Fonksiyonu, Parçaal Fonksiyonu

-Birleştir Fonksiyonu, Kırp Fonksiyon

-Mbul Fonksiyonu,

-Fonksiyonların İç-İçe Kullanım Örnekleri

Çözücü İle Çalışmak

-Çözücü'yü Kullanmak

Özet Tablo Raporlamaları Oluşturmak

-Özet tablo mantığını anlamak, alanları satır, sütun ve toplam alanlarına yerleştirmek

-Özet Tablolar ile satışların, alışların toplam içindeki değerlerini yüzdelerini bulmak

-Özet Tabloları hızlı bir biçimde biçimlendirmek

-Özet Tablo Seçenekleri ile Çalışmak

-Alan Üstbilgilerini Göstermek/Gizlemek, Alan Listelerini Göstermek/Gizlemek

-Özet Tablodaki Verileri Yenilemek

-Özet Tablonuzun Kaynağını Değiştirmek

-Özet Tablonuzdaki Verileri Sıralamak

-Özet Tabloların Ayarlarını Değiştirmek

-Özet Tabloları Birleştirmek ve Faklı tablolardan tek tablo oluşturmak

-Dilimleyicileri Kullanmak

Makro Oluşturmak

-Makroları Oluşturmak

-Makroları Düğmelere Atamak

 

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

*Beyaz Yakalı Tüm Çalışanlar

 

 

Eğitimin Amacı :

-Listeler üzerinde hızlı hareket etme yöntemlerinin kullanılması, Eğer, Eğersay, Etopla, Çoketopla gibi kısayol işlemlerin yapılabilmesi, Özet tablolar oluşturulabilmesi, listelerin raporlarını hızlı bir şekilde oluşturabilmesi, Grafikler çizebilmesi, Raporların grafiklerinin oluşturulabilmesi, Koşullu Biçimlendirme, Veri Doğrulama ile rapor ekranlarının oluşturulabilmesidir.

 

 

Eğitimci : Ömer BAĞCI (Vidoport.com)

Tarihi/Günü : 7-8 Mart 2017 * Salı- Çarşamba

Süresi/Saati : 2 Gün / 10:00 – 17:30

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

NOT: Bu eğitim 20 Kişi ile sınırlı olup, başvurular online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

Başvuru : Online Başvuru Formu