Denizli Dünya İle Rekabete Hazırlanıyor Eğitim Programı Projesi

1.Gün 4 Nisan 2018 Çarşamba 16:30-21:30

Yeni Dünyada Rekabet ve Yöneticilik

Dünyada Neler Değişti?

Rekabetin Yeni Boyutu: Küresel Rekabet

Bilgi Çağı ve Rekabete Etkileri

Yeni Dünya Düzeninde Başarı İçin Şirketlere Gerekli Yetkinlikler

 

Sürdürülebilir Rekabet Gücü İçin Yönetim Yaklaşımları

Toplam Kalite Yönetimi ve Yönetim Sistemleri

Kıyaslama (Benchmarking)

İnovasyon ve Farklılaşma

 

 

2.Gün 5 Nisan 2018 Perşembe 16:30-21:30

Hedeflerle Yönetim

Hedef Odaklılık Neden Önemli? Hedeflerle Yönetim

Hedef İle Bireysel ve Şirket Performansı Arasındaki İlişkisi

Hedef Nedir? Ne Değildir?

SMART Hedefler

Doğru Hedef Belirleme ve Hedef Belirleme Teknikleri

Hedef Belirlemede Roller (Yöneticiler – Uygulayıcılar)

Hedef İzleme ve Performans Yönetimi İlişkisi

İzleme ve Değerlendirme

Sonuç Odaklı ve Yüksek Performanslı Takım Liderliği

Net Belirlenmiş Ortak Hedefler ve Takımı Hedefe Yönlendirme

Takım Hedeflerinin Şirket Hedefleriyle Uyumu

 

 

3.Gün 6 Nisan 2018 Cuma 16:30-21:30

Yüksek performans için Süreçlerle Yönetim

İşletmelerde Süreç Mantığı

Yoğun Rekabet Ortamında Süreçlerle Yönetimin Önemi

Süreç Hiyerarşisi ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi

Süreç Verimliliğinin Ölçümlenmesi

Performans Göstergeleri

Şirket Hedefleri ile Performans Göstergelerinin Entegrasyonu

 

Etkin Ekip Yönetimi için İpuçları

Rekabet Ortamında Etkin Ekip Yönetiminin Önemi

Ekip Performansı ve İş Bölümü

Yüksek Performanslı Ekipler

Ortak Hedefler

Çeşitlilik

Motivasyon

İş Paylaşımı

İletişim

Çatışma Yönetim

 

 

4.Gün 11 Nisan 2018 Çarşamba 16:30-21:30

Yönetici Olarak Ben

Yönetim Sitilim

Güçlü ve Gelişmesi Gereken Yönlerim

Nasıl Çalışıyorum?

Zamanımı ve Önceliklerimi Belirleme

Dış Dünyayı ve Rekabeti Anlama

Vizyoner Bakış

 

Liderler için İletişim Gücü

"İletişim” in İşletmecilik Anlayışı Açısından Önemi ve İletişim Süreci

Etkin Bir İletişimin Temel Öğeleri

Takım Çalışmasını Kolaylaştıran İletişim Becerileri

Toplantı Etkinliğinde İletişim Becerileri

Bilgilendirme Açısından Önem Taşıyan İletişim Becerileri

Birimlerarası İlişkiler Açısından İletişim Becerileri

 

 

5.Gün 12 Nisan 2018 Perşembe 16:30-21:30

Müşteri Odaklı Olmak Nasıl Fark Yaratır?

Müşteri Gözünden Neler Değişti?

İç ve Dış Müşteri Kavramı

Şirketlerin Öncelikleri: Mükemmel Müşteri Deneyimi

Müşteri Kazanmanın Zorlukları, Kaybetmenin Maliyeti

Müşteri Odaklılığın Temelleri

Müşterileri Anlamak

İş Süreçleri ve Müşteriye Yansımaları

Müşteri Odaklı Süreç Tasarımı

Çözüm Odaklı Olmak

İç Müşteri Odaklılık ve Doğru İç İletişim

 

Yenilikçi Çözümler Geliştirme ve Karar Alma

Problem Kavramı

Problem Türleri

Problem Analizinde Temel Teknikler

Yaratıcı Çözüm Geliştirme Teknikleri

Karar Alma Süreci

 

Değişimi Anlamak, Yönetmek ve Öncülük Etmek

İş Dünyasında Değişim ve Etkileri

Şirketler Neden Başarısız Oluyor?

Geleceğin Organizasyonları

Bugünün Temel Yöneticilik Becerisi: Değişimi Yönetmek

Değişim Nasıl Yönetilir? Kim Yönetir?

Başarılı Değişim ve Yönlendiren Güçler

Değişim Sürecinin 8 Adımı ve Evreleri

Değişim Sürecinde Roller ve Sorumluluklar

 

 

 

6.Gün 13 Nisan 2018 Cuma 16:30-21:30

Stratejik Bakış

Stratejik Düşünmek Neden Önemli? Unsurları Neler?

Temel Stratejik Düşünme Modelleri

Stratejik Planlama ve Analiz Süreci

İç ve Dış Çevre Analizi

Pazar ve Rekabet Analizi

Mevcut Durum ve SWOT Analizi

Müşteri İhtiyaçları ve Değer Analizi

Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler

Rekabet Unsurlarının Belirlenmesi

Stratejik Yön

Rekabet Stratejileri ve Strateji Belirleme Çalışmaları

İnovasyon ve Farklılaşma Stratejileri

Değer Zinciri Analizi

Stratejilerin Uygulamaya Geçirilmesi

 

Eğitmen : Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu 

 

Program kapsamında her bir katılımcı ile yapılacak olan 45 dakikalık birebir görüşmeler ile yol haritası oluşturulacaktır.

 

*Bu eğitim programı T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen bir projedir.

 

*Eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verilecektir.

 

*Programa katılım ücretsizdir.

 

*Eğitimlere devamlılık esastır.

 

*Programa katılım 30 kişi ile sınırlı olup, katılımlar online başvuru sırasına göre belirlenecektir.

 

*Programa katılabilmek için linkten online başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

 

Eğitim Programının Amacı: Bugünün aşırı rekabetçi ve sürekli değişen iş dünyasında profesyonel orta ve üst düzey yöneticilerin yenilikçiliğin kurumun rekabet gücü açısından önemi konusunda farkındalık kazanabilmeleri, kendileri ve ekiplerinin yenilikçi iş fikirleri geliştirme becerilerini artırabilmeleri, temel ve uygulanabilir fikir geliştirme teknikleri konusunda donatılabilmeleri, kurumsal hedefler doğrultusunda ekiplerine doğru hedef belirleyebilmeleri, istenen iş sonuçları çerçevesinde kaynakları en etkin ve en verimli şekilde kullanabilmeleri, kendilerinin ve ekiplerinin performansını hedeflere odaklanarak nasıl arttırabilecekleri konularında yetkinliklerinin geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.