Dış Pazarlarda Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi

 • Neden küresel ticaret
 • İşletmelerin temel fonksiyonları ve hedefleri nelerdir
 • Tüketici pazarı ve endüstriyel pazarın temel özellikleri
 • Devlet pazarı ve uluslararası pazarlar
 • Küresel pazarlama strateji geliştirme
 • Rekabet edebilmek için stratejik düşünmenin önemi
 • Temel rekabet stratejileri
 • Değer zinciri analizi yaklaşımı
 • Farklılaşma
 • Maliyet liderliği
 • Yoğunlaşma
 • Parabol vs hiperbol
 • Genel olarak riskler ve yönetimi
 • Küresel ekonomik riskler ve takibi yönetimi
 • Ulusal ekonomik riskler ve takibi yönetimi
 • Ulusal siyasal riskler ve takibi yönetimi
 • Mali sektör riskleri ve takibi yönetimi
 • Sektörel riskler ve takibi yönetimi
 • Pazar segment riskleri ve takibi yönetimi
 • Pazar tedarik riskleri ve takibi yönetimi
 • Pazarlama planının parçası olarak uluslararası pazara açılma
 • İşletmenin pazarlama stratejisini oluşturan temel soru "Kim'e Ne Satacağız?”
 • Uluslararası pazarda bölümleme
 • Uluslararası pazarda konumlandırma
 • Uluslararası pazara açılma yöntemleri (şelale ve fıskiye yöntemi)
 • Hedef pazar seçimi
 • Hedef pazar belirleme süreci
 • Hedef pazar koşullarının gözden geçirilmesi
 • Uluslararası pazara açılma stratejimize uygun olarak hedef pazar seçimi
 • Hedef pazar seçimi sırasında toplanması gereken bilgilerin kaynakları
 • Uluslararası pazar araştırması yapılması
 • Seçilmiş hedef pazarlarla ilgili masa başı araştırma
 • Hangi verileri toplamak gereklidir?
 • İşletme içi kaynaklardan veri toplanması
 • İnternet kaynaklarından veri toplanması (örnek incelemeler)
 • Yabancı misyonlardan veri toplama
 • Sivil toplum kuruluşlarından veri toplama
 • Sektörel yayınlardan veri toplama
 • Rekabet ortamından veri toplama
 • Hazır veri satın alma
 • Alan çalışması
 • Öncelikle bu konudaki devlet desteklerini inceleme ve yararlanma
 • Alan çalışmasının planlanması
 • Randevu alımı ve ziyaret süreci
 • Uluslararası sektörel fuarlara ziyaretçi / katılımcı olma
 • Bu konudaki devlet desteklerini inceleme ve yararlanma
 • Raporlama ve belge toplama
 • Olası müşterilerin değerlendirilmesi
 • Toplanmış verilerin ideal müşteri profili ile karşılaştırılması
 • İdeal müşteri profili oluşturma
 • Olası müşterilerin ideal müşteri profili açısından değerlendirilmesi
 • Seçilmiş olası müşterilerle yapılacak görüşmelerin planlanması
 • Yurtdışı olası müşterileri ziyaret planlama (rota oluşturma)
 • Ulaşım ve konaklama planlaması
 • Randevu alınması
 • Olası müşteri görüşmelerinde ulusal kültürlerin göz önünde bulundurulması
 • Olası müşterilerle müzakere süreci
 • Müzakerelerde ulusların kültürlerin etkisi
 • Uluslararası müzakereci profili
 • Kültürlerarası müzakereyi yönetme kuralları

 

EĞİTMEN
Ceyhun Yeşilşerit
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü

TARİH/SAAT
24-25 Temmuz 2019 / Çarşamba-Perşembe
10:00 – 17:00

YER
Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.
Katılımcıların eğitime dizüstü bilgisayar getirmeleri önerilir.
KAYIT OL