Gıda UR-GE Projesi Ara Rapor Odak Toplantısı Düzenlendi...

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi konulu Tebliğ uyarınca Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle Birliğimiz tarafından yürütülen, "Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi (URGE) projesinin ilk aşaması olan İhtiyaç Analizi çerçevesinde "Ara Rapor Odak Toplantısı” 08.07.2015 Çarşamba günü Denizli İhracatçılar Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

22.06.2015 Salı günü "İhtiyaç Analizi” toplantısıyla faaliyetlerine başlayan projenin Ara Rapor Odak Toplantısı'nda, katılımcı firmalarla bire bir yapılmış olan görüşmeler ışığında ortaya çıkan verilere dayanarak eğitim ve danışmanlık, hedef pazar, kümenin ihracat potansiyeli konularıyla ilgili analizler ve değerlendirmeler yapıldı.

 

İlgili Fotoğraflar