İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Raporlama ve Rapor Yazma Teknikleri Eğitimi - 23 Ocak 2019

* Veri, bilgi tanımları

* Veri toplama ve analiz yöntemleri

* Rapor çeşitleri

* Ne zaman rapor yazılmalı

* Neden raporlama yapılır

* Kimler kime, ne zaman, nasıl raporlama yapmalı

* Raporların önemi nedir

* Raporlar nasıl değerlendirilir

* Sonuçları nasıl açıklanır, aksiyonlar nasıl alınır

* Raporlamada içerik ve rapor yazma kuralları

* Raporlamada sunum yöntemi

* Raporlamada zamanın önemi

* Raporlamada kullanılacak araç gereçler

* Raporlamada hata ve telafi yöntemleri

 

Eğitmen : Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan / MBG Training And Consulting

Tarih - Gün : 23 Ocak 2019 / Çarşamba

Saat : 09:00 - 16:30

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.