İhracat Rakamları (Bin USD)
English

İhracatta Müşteri Bulma Hedef Pazar Seçimi ve Pazar Geliştirme Eğitimi - 13 Haziran 2019

* Pazar araştırmasında kullanılacak teknikler

* Pazar araştırmasında önemli bilgi kaynakları nelerdir

* Pazar araştırması için kullanılacak sitelere üyelik uygulaması

* Ürünlerin ithalat / ihracat istatistiklerine ulaşma uygulaması

* Hedef pazar seçiminde trend analizi uygulaması

* Hedef pazarlarda rakiplerin ve Türk ürünlerinin pazar payı tespiti,

* Ürünlerin istatistiklerini yorumlama uygulaması

* Hedef pazar seçimi için ekonomik, demografik, lojistik, kültürel verilere ulaşma uygulaması

* Ürünler için internet üzerinden yapılabilecek rekabet analizi uygulaması

* İhracatta başarılı olunabilecek pazarların tespitinde ipuçları

* Farklı hedef pazarların karşılaştırılmalı değerlendirilmesi uygulaması

* Hedef pazarlarda ihraç ürünü fiyat tespit aşamasında maliyet etkin unsurlar: lojistik giderleri, sigorta,

gümrükleme masrafları, vergi, resim ve harçlar,

ülke ve ürüne göre değişiklik arz eden diğer sair masraf ve giderler

* Ürünler için müşteri bulmada ticari rehberlerden faydalanma

* Müşteri bulmada Ticaret Sanayi Odalarından faydalanma

* İthalat gümrük verileri konşimento verileri ile gerçek ithalatçılara ulaşma

* Ticaret sicil kayıtları üzerinden potansiyel alıcılarına ulaşma

* Seçilen ürünler için ihale verilerine ulaşma

* Farklı sektördeki alıcı firmaların hazır listelerine ulaşma

* Müşteri bulmada Ticaret Bakanlığı'nın hizmet ve desteklerinden faydalanma

* Elektronik pazaryerleri üzerinden yapılabilecek çalışmalar

* Sektöre uygun fuar ve o fuarların katılımcı listelerine ulaşma uygulaması

 

Eğitmen : Murat Odacı / Novo Danışmanlık

Tarih - Gün : 13 Haziran 2019 / Perşembe

Saat : 10:00 - 17:00

Yer : Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.