İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Fark Yaratan Yönetici Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi - 22 Ekim 2019

* Organizasyon kavramı ve işletme fonksiyonları

* Yönetim ve yöneticilik

Organize etme, yönetme, koordinasyon, kontrol

Etkinlik, verimlilik ve başarı ilişkisi

* 21. Yüzyılda yöneticilik: iş ve insan yönetimi

* Yönetim kademelerine göre yönetsel becerilerin dağılımı

Teknik beceriler, beşeri beceriler, kurumsal beceriler

* Durumsal yönetim yaklaşımları

Koçluk becerisi (Motivasyon ve geliştirme) ve model olma

Yönetsel iletişim becerisi ve olumlu beşeri ilişkiler

Performansa yönelik olumlu geri bildirim verme

Problem çözme/ karar verme ve inisiyatif

Adil davranma ve güven oluşturma

Yetki delegasyonu ve yetkilendirme

Ekip ruhu yaratma ve yüksek performanslı ekipler

Hedeflerle yönetim

Kuşak farklılıkları ve Y kuşağına yöneticilik

 

Eğitmen : Sevtap Yasin / Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü

Tarih - Gün : 22 Ekim 2019 / Salı

Saat : 10:00 - 17:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.