İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Dış Pazarlarda Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi - 24-25 Temmuz 2019

* Neden küresel ticaret

* İşletmelerin temel fonksiyonları ve hedefleri nelerdir

-Tüketici pazarı ve endüstriyel pazarın temel özellikleri

-Devlet pazarı ve uluslararası pazarlar

* Küresel pazarlama strateji geliştirme

-Rekabet edebilmek için stratejik düşünmenin önemi

-Temel rekabet stratejileri

-Değer zinciri analizi yaklaşımı

-Farklılaşma

-Maliyet liderliği

-Yoğunlaşma

-Parabol vs hiperbol

* Genel olarak riskler ve yönetimi

-Küresel ekonomik riskler ve takibi yönetimi

-Ulusal ekonomik riskler ve takibi yönetimi

-Ulusal siyasal riskler ve takibi yönetimi

-Mali sektör riskleri ve takibi yönetimi

-Sektörel riskler ve takibi yönetimi

-Pazar segment riskleri ve takibi yönetimi

-Pazar tedarik riskleri ve takibi yönetimi

* Pazarlama planının parçası olarak uluslararası pazara açılma

-İşletmenin pazarlama stratejisini oluşturan temel soru "Kim'e Ne Satacağız?”

-Uluslararası pazarda bölümleme

-Uluslararası pazarda konumlandırma

-Uluslararası pazara açılma yöntemleri (şelale ve fıskiye yöntemi)

*Hedef pazar seçimi

-Hedef pazar belirleme süreci

-Hedef pazar koşullarının gözden geçirilmesi

-Uluslararası pazara açılma stratejimize uygun olarak hedef pazar seçimi

-Hedef pazar seçimi sırasında toplanması gereken bilgilerin kaynakları

* Uluslararası pazar araştırması yapılması

-Seçilmiş hedef pazarlarla ilgili masa başı araştırma

-Hangi verileri toplamak gereklidir?

-İşletme içi kaynaklardan veri toplanması

-İnternet kaynaklarından veri toplanması (örnek incelemeler)

-Yabancı misyonlardan veri toplama

-Sivil toplum kuruluşlarından veri toplama

-Sektörel yayınlardan veri toplama

-Rekabet ortamından veri toplama

-Hazır veri satın alma

*Alan çalışması

-Öncelikle bu konudaki devlet desteklerini inceleme ve yararlanma

-Alan çalışmasının planlanması

-Randevu alımı ve ziyaret süreci

-Uluslararası sektörel fuarlara ziyaretçi / katılımcı olma

-Bu konudaki devlet desteklerini inceleme ve yararlanma

-Raporlama ve belge toplama

*Olası müşterilerin değerlendirilmesi

-Toplanmış verilerin ideal müşteri profili ile karşılaştırılması

-İdeal müşteri profili oluşturma

-Olası müşterilerin ideal müşteri profili açısından değerlendirilmesi

-Seçilmiş olası müşterilerle yapılacak görüşmelerin planlanması

-Yurtdışı olası müşterileri ziyaret planlama (rota oluşturma)

-Ulaşım ve konaklama planlaması

-Randevu alınması

-Olası müşteri görüşmelerinde ulusal kültürlerin göz önünde bulundurulması

-Olası müşterilerle müzakere süreci

-Müzakerelerde ulusların kültürlerin etkisi

-Uluslararası müzakereci profili

-Kültürlerarası müzakereyi yönetme kuralları

 

Eğitmen : Ceyhun Yeşilşerit / Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü

Tarih - Gün : 24-25 Temmuz 2019 / Çarşamba-Perşembe

Saat : 10:00 - 17:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

Katılımcıların eğitime dizüstü bilgisayar getirmeleri önerilir.