İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-30 35 Adet Yeni Türk Ticaret Merkezleri Hakkında

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/34-00425                     Denizli, 28/02/2019
Konu: 35 Adet Yeni Türk Ticaret Merkezleri Hakkında

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-30)

Sayın Üyemiz,

Turkish Trade Center'dan alınan bir yazıda, Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla 2010/6 sayılı tebliğ çerçevesinde yürütülen Türkiye Ticaret Merkezleri projeleri, B.A.E / Dubai, A.B.D / New York ve İngiltere / Londra'da faaliyete geçirildiği,

İhracatımıza ivme kazandıracağı ve ülkemizin markalaşmasına katkı sağlayacağı öngörülen "Türkiye Ticaret Merkezleri” nin; sektörlerin taleplerine yönelik olarak potansiyel gördükleri ülkelerde projelendirilmiş olup, bu bağlamda B.A.E / Dubai'de Bilişim, A.B.D / New York'ta Halı, Hazır Giyim, Ev Tekstili, İş Kontratları, Deri ve İngiltere / Londra'da Bilişim, Seramik sektörleri gibi hedef odaklı yapılandırıldığı bildirilmektedir.

100 Günlük Eylem Planı kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanmış bulunan ilk 35 adet yeni Türkiye Ticaret Merkezinin (TTM) açılacağı ülke/şehirlerin belirlenmiş olduğu, bu Merkezlerin arasında Ticaret Bakanlığınca belirlenen hedef ülkeler ise aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

 Çin Halk Cumhuriyeti (Şanghay, Guangzhou, Tianjin, Hong Kong)

 Hindistan (Mumbai, Yeni Delhi, Bangalore, Chennai)

 Meksika (Meksiko City)

 Rusya Federasyonu (Moskova, Kazan, St.Petersburg)

Bu çerçevede bahse konu şehirlerde Türkiye Ticaret Merkezleri açılması konusundaki görüş ve taleplerinizin ( ülke /şehir /sektör belirterek) en geç 04 Mart 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar TİM A.Ş.'ye iletilmek üzere arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.