İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-23 Brexit Süreci ve UKCA Sertifikası

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/27-00356                                                        Denizli, 19/02/2019
Konu: Brexit Süreci ve UKCA Sertifikası

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-23)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla, Londra Ticaret Müşavirliğinden aldıkları yazıya atıfla, Birleşik Krallık (BK) ve Avrupa Birliği (AB) arasında müzakere edilen "Çekilme Anlaşması” (Withdrawal Agreement) metninin henüz İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası tarafından onaylanmamış olduğu; bu durumun BK'nin 29 Mart 2019 tarihinden itibaren 21 ay sürmesi öngörülen geçiş süreci devreye girmeden AB'den "anlaşmasız çıkış” (no-deal Brexit) senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin sürmesi anlamına geldiği belirtilmekte ve bu çerçevede, hem AB Komisyonu hem İngiliz hükümetinin anlaşmasız çıkış senaryosuna ilişkin yaptıkları teknik bilgi notu paylaşımları kapsamında BK İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı tarafından 02 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan "Using the UKCA marking if the UK leaves the EU without a deal” başlıklı kılavuz vasıtasıyla yeni ürün işareti olarak belirlenen "UKCA” (UK Conformity Assessed) işaretinin kullanım esaslarının detaylandırıldığı belirtilmektedir.

Anılan bilgi notu kapsamında, BK'nin AB'den anlaşmasız ayrıldığı senaryoda oyuncak, makine ve elektrikli cihazlar gibi ürünlerin AB yönetmeliklerine uygunluğunu gösteren CE işaretinin BK pazarında belirli bir süre daha geçerli olacağı ve CE işaretinin geçerliliği sona ermeden gerekli hazırlıkların yapılabilmesini teminen firmalara yeterli müddet tanınarak bilgi verileceği; ancak ürünün uygunluk değerlendirmesinin üçüncü kuruluşlar tarafından yapılmasının zorunlu olduğu ve değerlendirmenin BK'de yerleşik kuruluşlarca gerçekleştirildiği durumlarda, CE işareti yerine UKCA işaretinin kullanılmasının zorunlu hale geleceği bildirildiği ve diğer taraftan, olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunda BK'de yerleşik kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme testlerinin AB tarafından tanınmayacağı; ürünlerini AB pazarında satmak isteyen firmaların söz konusu testleri AB tarafından tanınan kuruluşlarda gerçekleştirmesi ya da hâlihazırdaki test sonuçlarını ayrılma gerçekleşmeden önce AB'deki kuruluşlara transfer etmesi gerekeceği bildirilmektedir.

Bu bağlamda, UKCA görseli ve kullanımına ilişkin detaylara https://www.gov.uk/government/publications/prepare-to-use-the-ukca-mark-after-brexit/using-the-ukca-marking-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal bağlantısından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter