İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-09 Dahilde İşleme Rejimi

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/1-00165                                                            Denizli, 18/01/2019
Konu: Dahilde İşleme Rejimi

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2019-09)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığından aldıkları yazıya atfen, Dahilde İşleme Rejimi'nin (DİR) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 2005/8391 sayılı Karar çerçevesinde, ihraç ürünlerimize uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarımızı geliştirmek ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla ihracatçılarımızın dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin edebilmeleri için, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyeti olarak ithal edilmesine izin verilmesi olduğu belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, bahse konu rejim kapsamında firmalarca tanzim edilen belge ve izinlere ilişkin ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemlerinde yaşanan sorunların Bakanlıklarına zaman zaman yansıması nedeniyle Sn. Bakanımız Ruhsar PEKCAN tarafından bu konuda bir çalışma yapılmasının talimatlandırıldığı bildirilmiş ve bu kapsamda DİR çerçevesinde alınan belge ve izin taahhüt hesabı kapatmalarında yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak ihracatçılarımızın görüşlerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu çalışmada değerlendirilmek üzere Dahilde İşleme Rejimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve varsa çözüm önerilerine ilişkin görüşlerinizin 21 Ocak 2019 Pazartesi gününe kadar Genel Sekreterliğimiz tesvik@denib.gov.tr mail adresine iletilmesi hususunu önemle rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter