İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-88 32 Sayılı Karar Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10026-10130                                                 Denizli, 10/09/2018
Konu : 32 Sayılı Karar Bilgilendirme Toplantısı Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-88)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve ihracat süreçlerinde önemli değişiklikleri de beraberinde getiren "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 Sayılı Tebliğ” 4 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu Tebliğin uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin ihracatçı firmalarımızın bilgilendirilmesi ve sorularının yanıtlanmasını teminen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin katılımlarıyla 13 Eylül 2018 Perşembe günü İstanbul - Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda saat 15:00'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilgileriniz ve söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerinin 11 Eylül 2018 Salı günü saat 16:00'ya kadar arge@denib.gov.tr adresine acilen iletilmesi hususu rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter