İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-87 Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10002-10125                                                 Denizli, 10/09/2018
Konu : Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2018-87)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/09/2018 tarih ve E.87534 sayılı yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgelerinin (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esasların, İhracat 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlendiği, bu kapsamda söz konusu genelgede yapılan 06/09/2018 tarihli değişiklik ile, çeltik veya kargo pirinç ithalatı karşılığında parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB'lerde önceden ihracat yapma şartı kaldırılmış olup, anılan DİİB'ler kapsamında eşdeğer eşya kullanılmaması ve ithal edilen ürünün ihraç edilecek mamul madde bünyesinde kullanılması şartının getirildiği bildirilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter