İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-84 Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2018/10-1492                                                   Denizli, 29/08/2018
Konu: Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2018-84)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27/08/2018 tarih ve E.84247 sayılı yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgelerinin (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esasların, İhracat 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlendiği, bu kapsamda söz konusu genelgede yapılan 17/08/2018 tarihli değişiklik ile, buğday unu, buğday irmiği, makarna, bulgur ve aşurelik buğday ihracatı taahhüdü karşılığında buğday ithalatı öngören DİİB'lerde önceden ihracat yapma şartının kaldırıldığı ve anılan DİİB'ler kapsamında eşdeğer eşya kullanılmaması ve ithal edilen buğdayın ihraç edilecek mamul madde bünyesinde kullanılması şartının getirildiği bildirilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter