İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-63 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2018/150-1237                                               Denizli, 04/07/2018
Konu:Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(UYG / 2018 - 63)

 

Sayın Üyemiz,

İlgi:25.04.2018 UYG/2018-42 sayılı sirkülerimiz;

Bilindiği üzere, 2018/12 sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı'nın, 12.04.2018 tarihli 30389 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa 2018/12 sayılı Karara ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2018 tarih 68567 sayılı talimatları ekinde alınmış olup, aşağıda belirtilen ekli dosyada incelenebilir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : 2018/12 Sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları (39 Sayfa)