İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-61 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/170-1195                                             Denizli, 26/06/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-61)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Suben Gümrük Kapısı

2) Ruanda Uluslararası Ticaret Fuarı

3) FIHAV 2018 Fuarı-Milli Katılım

4) İtalya'nın Tek Hayvancılık İhtisas Fuarı

 

1) Suben Gümrük Kapısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığından gelen, Almanya'da yerleşik gümrük firmaları tarafından Berlin Ticaret Müşavirliğine iletilen malumata göre, Alman makamları tarafından Suben Gümrük İdaresinin 16 Haziran 2018 tarihinden itibaren Cumartesi günleri çalışmayacağına ilişkin bir kararın alınmış olduğu belirtilmekte olup, konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca girişimlerde bulunulacağı bildirilmektedir.

 

2) Ruanda Uluslararası Ticaret Fuarı

Ruanda Ankara Büyükelçiliği'nin e-posta mesajına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 21. Ruanda Uluslararası Ticaret Fuarı'nın (RITF) 26 Temmuz - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında başkent Kigali'de düzenleneceği bildirilmektedir.

Gikondo Expo Ground fuar alanında düzenlenecek olan fuarın, Ruanda Özel Sektör Kuruluşu (Private Sector Foundation) ve Ruanda Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın ortaklığında düzenlendiği; telekomünikasyon ve IT, tarımsal ekipmanlar, her türlü makine, genel inşaat ve konut inşaatı, tekstil, hazır giyim, kültürel ve turizm eşyaları, el sanatları, mobilya, madencilik, bankacılık, hizmet sektörü, gıda ve içecek gibi sektörlerin temsil edildiği; ancak, bunlarla sınırlanmadığı çeşitli ülkelerden yaklaşık 500 katılımcının ürünlerini sergileyeceği ve günde 30.000 ziyaretçinin katılımının beklendiği belirtilmektedir.

Fuar esnasında ikili iş görüşmelerinin düzenleneceği, bedelsiz depolama alanlarının tahsis edilebileceği ve katılmak isteyen firma temsilcileri için otel rezervasyonları ve vize davet mektupları konusunda yardımcı olunacağı belirtilmektedir.

Anılan fuara ilişkin detaylı bilgiye, fuar web sitesinden (http://www.psf.org.rw/#psf_slides/1) ve aşağıdaki iletişim numaralarından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Fuar Sekretaryası İletişim Detayları:

exposecretariat@psf.org.rw; ephremk@psf.org.rw;

Tel +250 783 564 098 /+250 788 307 330

 

3) FIHAV 2018 Fuarı-Milli Katılım

İMMİB - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 29 Ekim-02 Kasım 2018 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olan 36. Uluslararası Havana Fuarı "FIHAV 2018” Türkiye milli katılım organizasyonunun 4. kez İMMİB tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

1983 yılından beri her yıl düzenlenen fuarda; 2017 yılında 63 farklı ülkeden 1.131 firma ürünlerini sergilemiş ve fuar yaklaşık 150.000 kişi tarafından ziyaret edildiği,

Yapı-inşaat, demiryolu, gemi sanayi, lojistik, ilaç-eczacılık, bilgisayar donanımı, kozmetik, elektrikli ev aletleri, oyuncak, enerji, yazılım, telekomünikasyon, tekstil-hazır giyim ve tarım, hammadde, gıda, tüketim malları, teknoloji, makine ve ekipmanlar vb. başta olmak üzere tüm sektörleri içerecek şekilde düzenlenecek "genel nitelikli” FIHAV 2018 Fuarı'na İMMİB organizasyonu altında katılacak firmalarımız için;

· Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin İstanbul-Fuar alanı (tek yön) nakliyesini içeren katılım bedeli 1.045 €/m² olarak belirlendiği,

· Söz konusu fuar, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 56.000 TL'ye kadar desteklenebileceği,

Katılmak isteyen üyelerimizin, http://tinyurl.com/fihav2018 linkinde yer alan Başvuru Formunu 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurarak, formda belirtilen banka hesabına talep edilen beher m² alan için 100 € (örn. 20 m² yer kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m² x 100 € = 2.000 €) avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun İMMİB Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesine (E-posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) gönderilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

4) İtalya'nın Tek Hayvancılık İhtisas Fuarı

İzmir İtalyan Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda, 24-28 Ekim 2018 tarihlerinde Cremona - İtalya'da, İtalya'nın Tek Hayvancılık İhtisas Fuarı'nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Ekler : İtalya'nın Tek Hayvancılık İhtisas Fuarı (Ek1, Ek2, Ek3)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter