İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-48 Bilim ve Teknoloji İşleri İle İlgili Diğer İşler

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/145-1028                                              Denizli, 21/05/2018
Konu: Bilim ve Teknoloji İşleri İle İlgili Diğer İşler

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-48)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esasların anılan Bakanlık tarafından düzenlendiği ifade edilerek, 17/02/2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Sanayi İşbirliği Projeleri ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve teknolojinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, yurt içindeki imkân ve kabiliyetlerimizin öncelikli sektörlere yönlendirilmesi ve gelişmiş bir sanayi yapısıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve büyüme politikalarına katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, kamu idareleri tarafından Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esas alınarak gerçekleştirilecek projelere yurt içindeki şirketlerimizin azami ölçüde katılımının sağlanmasının önem teşkil etmekte olduğu, bu doğrultuda anılan Bakanlık tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi vermek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ekte yer alan "Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi” hakkında üye firmaların bilgilendirilmesi talep edilmekte ve "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ve "Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi” ile ilgili hususlarda Bakanlıkları Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebileceği ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi