İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-44 Tasarım Desteği Hk. (ÖNEMLİ)

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/383-965                                     Denizli, 10/05/2018

Konu: Tasarım Desteği Hk. (ÖNEMLİ)

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 44)

 

Sayın Üyemiz,

2018/4 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2008/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26/04/2018 tarih ve 30403 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, 2008/2 Sayılı Tebliğ'in 16. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

"(3) 6/A maddesi kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan anılan maddede yer alan destek unsurlarını içeren başka bir destek programından yararlandırılmaz”

"GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.”

Bahsekonu Tebliğ'e ilişkin güncel mevzuata ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter