İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-42 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Hk.

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2018/98-869               Denizli, 25/04/2018

Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(UYG / 2018-42)

Sayın Üyemiz,

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin 2018/12 Sayılı Kararı, 12.04.2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2018/12 Sayılı Karar kapsamında yapılacak ihracat iadesi başvuruları, aynı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarının, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce yayımlanması ve Genel Sekreterliğimiz tarafından duyurulmasının ardından kabul edilecektir.

Söz konusu Karara aşağıda belirtilen ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.


Ek : 2018-12 Sayılı Karar